Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 9

Article title

Przedmiot badań w naukach o obronności

Content

Title variants

EN
The subject of research in academic disciplines related to defence of the state

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper raises the issues connected with the identification of the subject of research in academic disciplines related to defence of the state. These disciplines exist alongside the disciplines related to security, which means that their areas of research often overlap. The author explains what the subject of research is in social sciences and describes its place in three selected processes of research. The paper emphasizes that the determining of the subject of research is important for the process of research, and describes its connection with the research problem. There is also an explanation of the difference between defence of the state and security. Generally speaking, the subject of research in academic disciplines related to defence of the state is defence systems that counteract threats.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Apanowicz Jerzy, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Di-fin, Warszawa, 2005.
 • 2. Chodubski Andrzej, Wstęp do metodologii badań politologicznych, UG, Gdańsk, 2008.
 • 3. Kitler Waldemar, Tomasz Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa, 2015.
 • 4. Kopczewski Marian, Kurkiewicz Anna, Mikołajczak Stanisław (red.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, t. 1, WSB, Poznań, 2015.
 • 5. Polak Andrzej, Krakowski Krzysztof (red.), Obronność jako dyscyplina naukowa, AON, Warszawa, 2015.
 • 6. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 2022 https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.pdf.
 • 7. Sztumski Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice, 1999.
 • 8. Szulc Bogdan, Bezpieczeństwo i obronność jako przedmiot nauki, Kwartalnik Bellona, nr 4/2015.
 • 9. Szulc Bogdan, Proces badań w naukach o obronności, praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa, 2014.
 • 10. Wojnarowski Jan, Jak rozwiązać problem badawczy, AON, Warszawa, 2004.
 • 11. Wołejszo Jarosław, Jakubczak Ryszard (red.), Obronność. Teoria i praktyka, Bellona, Warszawa, 2013.
 • 12. Zięba Ryszard, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Zeszyty Naukowe AON nr 1(86)/2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-00248242-d96f-43fd-84dc-74baff45ae8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.