PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 175-183
Article title

How to optimize the teaching of mathematics of young children?

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Niniejszy artykuł odnosić się do efektywnego nauczania matematyki w wieku przedszkolnym. Poszukiwania skutecznych metod kształtowania pojęć matematycznych. Uwzględniając przy tym wykazywaną przez dzieci skłonność do poznawania otaczającego ich świata poprzez doświadczenia. Obcowanie z poznawanymi przedmiotami, oznacza możliwość ich badania i operowania nimi. Z tego tytułu autorzy uzasadniają stosowanie kompilacji metod werbalnych, praktycznych, problemowych i aktywizujących. Jak również konieczność stwarzania atmosfery wyzwalającej konstruktywne myślenie. Eksponując jedną z dróg przyswajania wiedzy matematycznej tak przy okazji, jaką jest zabawa i gra.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Fijałkowska A., Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. (in:) Podhàjeckà M., Miňovà M., Hra v predprimàrnej edukàcji, Prešovskà univerzita v Prešove. Prešov 2011
 • Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Impuls. Kraków 2000
 • Gruszczk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP. Warszawa1992
 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?, WSiP. Warszawa1996
 • Hurlock E. B., Rozwój dziecka, PWN. Warszawa 1985
 • Jagiełło E., Didactic Games in the Process of Learning Mathematics. (in:) Shoniregun Ch. A., Akmayeva G. A. (eds.), Canada International Conference on Education (CICE-2012), Wyd. University of Guelph. Canada, Ontario, Guelph 2012
 • Jagiełło E., Matematická edukácia prostredníctvom hier a zbaw. (in:) Podhájecká M., Miňová M. (eds.), Hra v predprimárnej edukácii, Vydavatel’ Prešovska univerzita v Prešove. Prešov 2011
 • Karbowniczek J., Gry i zabawy matematyczne na wakacjach. (in:) „Życie szkoły” 2006, nr 6
 • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Polski Instytut Wydawniczy. Warszawa 2005
 • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy ERICA. Warszawa 2010
 • Kruszewski K., Kształcenie w szkole wyższej, PWN. Warszawa 1976
 • Kwiatowska M., Kopińska Z. (ed.), Metodyka wychowania przedszkolnego, PZWS. Warszawa 1972
 • Łada-Grodzicka A., Bełczewska E., Herde M., Program wychowania przedszkolnego XXI w. ABC, WSiP. Warszawa 2000
 • Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, WSiP. Warszawa 1987
 • Pawelec L., Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III. (in:) Nauczania Początkowe. Kształcenie Zintegrowane nr 3, 2009/2010
 • Podhàjeckà M., Mal’ukova S., Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Prešov 2012
 • Podhàjeckà M., Poznanie świata za pomocą gier edukacyjnych, Wyd.A. Klim-Klimaszewska. Siedlce 2011
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • Prokop J., Stosunki międzypokoleniowe a dialektyczność pedagogiki.(in:) Zacharuk T. (ed.), Konflikt pokoleń czy różnic cywilizacyjnych? Part 1, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce 2006
 • Rouse C., Nicholl M. J., Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, H. Górecka (translation), Oficyna Wydawnicza LOGOS. Warszawa 2003
 • Russell B., Wstęp do filozofii matematyki, Znamierowski Cz. (translation), Fundacja Aletheia. Warszawa 2003
 • Šimčiková E., Tomková B., Matematika v predškolskiej edukácii, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Prešov 2012
 • www.men.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0037ed27-3e81-4952-b08a-ea28641306c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.