Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 74-85

Article title

Edukacja wobec przemian aksjologicznych

Content

Title variants

EN
Education faced with axiological transformations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesna rzeczywistość to pasmo dynamicznych zmian, które nie pozostają bez wpływu na edukację. Bardzo wyraźnie wpływ ten uwidacznia się w sferze aksjologicznej. Edukacja staje m.in. wobec takich zjawisk, jak: relatywizm wartości, subiektywizm, indywidualizm, chaos, ścieranie się różnych światów aksjologicznych. Ciągle jednak zadaniem edukacji jest zachowanie ciągłości systemu wartości w społeczeństwie. Najlepszym sposobem ukierunkowania edukacji na osiągnięcia tego celu jest udział w wartościach. W tym procesie najistotniejszą rolę pełni nauczyciel, stwarzając odpowiednie okazje edukacyjne i prezentując swoją postawą pożądany system aksjologiczny.

Year

Issue

2

Pages

74-85

Physical description

Contributors

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach

References

 • Chałas K. (2006). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. T. i, Lublin-Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Denek K. (2005). Ku dobrej edukacji. Toruń-Leszno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.
 • Dymara B. (2003). Poszukiwanie ładu umysłu i serca, czyli życie według wartości. W: B. Dymara, M. Łopatkowa, M. Z. Pulinowa, A. Murzyn, Dziecko w świecie wartości. Cz. II. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Flaszyńska E. (2013). Praca w Polsce. W: T. Pilch i T. Sosnowski (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Homplewicz J. (2009). Pedagogika i etyka, zarys etyki pedagogicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej.
 • Hyżak D., Pawlak G. (2000). Nowe elementy pracy w reformowanej szkole. W: K. Denek, T. M. Zimny (red.), Edukacja jutra, VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS.
 • Koć-Seniuch G. (1997). O edukacji dialogicznej nauczyciela. W: A. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, J. Niemiec (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo „Żak”.
 • Kromolicka B. (2013). Kondycja społeczeństwa obywatelskiego. W: T. Pilch i T. Sosnowski (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Laska E. I. (2012). Nauczyciel wczesnej edukacji w relacjach z uczniami i ich rodzicami. W: P. P. Barczyk, P. Kowolik (red.), W kręgu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej WSP im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Lewowicki T. (2007). O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Warszawa-Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Łobocki M. (1998). Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Łopatkowa M. (2003). Pedagogika serca jako podstawa życia według wartości. W: B. Dymara, M. Łopatkowa, M.Z. Pulinowa, A. Murzyn, Dziecko w świecie wartości. Cz. II. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Morszczyńska U., Morszczyński W. (2003). Aksjologiczne barwy dziecięcego świata. W: K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. C. Michałowski, Dziecko w świecie wartości, Cz. I. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nowak A. (2000). Ambiwalencja – złudzenie, niebezpieczeństwo czy perspektywa w edukacji?. W: G. Miłkowska-Olejniczak, K. Uździcki (red.), Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Ogrodzka-Mazur E. (2000). Wartości jako wyznaczniki rozwoju orientacji podmiotowej W: G. Miłkowska-Olejniczak, K. Uździcki (red.), Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Olczak A. (2003). Nauczyciel na miarę XXI wieku. W: D. Waloszek (red.), Pytania o edukację. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Pilch T. (2013). Wprowadzenie. W: T. Pilch i T. Sosnowski (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Waloszek D. (2003). Krótko o pedagogice. W: D. Waloszek (red.), Pytania o edukację. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Żuchelkowska K. (2012). Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0043a87e-7a47-4d2a-bd7a-b61c9349468c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.