PL EN


2013 | 16 | 2(59) | 118-129
Article title

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ramach wspólnotowej inicjatywy JEREMIE w perspektywie finansowej na lata 2007–2013.

Title variants
EN
Support of small and medium enterprises in Poland within the community initiative JEREMIE in the financial perspective for the years 2007-2013.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – has been created as a result of the modification of the Cohesion Policy for the 2007–2013 financial framework. The main objective of this initiative is facilitating the access of the Micro, Small to Medium Enterprises to capital in the form of revolving instruments, such as preferential loans and loan guarantees. In Poland this initiative has been implemented by six regions: Dolnośląskie, Łódzkie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie and Zachodniopomorskie. These six regions have committed funds from Regional Operational Programs for implementation of this initiative. In the 2014–2020 financial framework proposal, the JEREMIE initiative is to be continued and the funds available for its implementation are set to increase, compared to the financial framework 2007–2013.
PL
Inicjatywa JEREMIE utworzona została w związku z modyfikacją polityki spójności na lata 2007–2013. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie dostępu do kapitału MŚP w postaci preferencyjnych pożyczek i poręczeń kredytów. W Polsce inicjatywę tę wdrożyło sześć województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Województwa te przeznaczyły na realizację Inicjatywy JEREMIE środki z Regionalnych Programów Operacyjnych. W perspektywie finansowej na lata 2014–2020 inicjatywa ta będzie kontynuowana. Jednak na jej realizację przeznaczy się więcej środków, aniżeli w latach 2007–2013.
Year
Volume
16
Issue
Pages
118-129
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
  • Dorota Czykier-Wierzba, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Finansow, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot, Poland, dwierzba@wzr.ug.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-004cab1d-30d9-482b-830b-c2aa48260b71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.