PL EN


2011 | 2 | 67-80
Article title

Projekt "Świat. Fotografi e dzieci z Jasionki i Krzywej" jako tekst zmącony

Content
Title variants
EN
Project "Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej" as a blurred text
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text refers to ideological aspects of the collaborative photography project Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej. Communication ambiguity and plurality of authors and recipients of the text cause that it is a so called ”blurred genre”, in which the meaning is inconsistent.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej (2002), Wołowiec.
 • Barker Ch. (2005), Studia kulturowe, przeł. A. Sadza, Kraków.
 • Barthes R. (1996), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa.
 • Belting H. (2007), Antropologia obrazu, przeł. M. Bryl, Kraków.
 • Clifford J. (1999), O autorytecie etnograficznym, przeł. J. Iracka, S. Sikora, w: Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa.
 • Czapliński P. (2007), Barbarzyńca na zagrodzie, „Tygodnik Powszechny” nr 42.
 • Czapliński P. (2001), Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków.
 • Drozdowski R. (2006), Fotografia jako dokument osobisty, w: Co widać?, red. J. Kaczmarek, M. Krajewski, Poznań.
 • Drzazgowski T. (2000), Warsztaty w świecie zamkniętym, „Latarnik” nr 50.
 • Geertz C. (1998), O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, wyd. 2, Kraków.
 • Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Poznań.
 • Jakobson R. (1972), Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków.
 • Koszowy M. (2007), Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka, „Teksty Drugie”, z. 1–2.
 • Millati P. (2008), Inna Europa. Nowa mitologia Europy Środkowej w prozie Andrzeja Stasiuka, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa.
 • Nycz R. (1996), Tropy „JA”, w: Ja, autor, red. D. Śnieżko, Warszawa.
 • Olechnicki K. (2006a), Przemoc fotografii, w: Formy przemocy w kulturze współczesnej, red. H. Mamzer, Poznań.
 • Olechnicki K. (2006b), Wartości estetyczne a poznanie naukowe w socjologii i antropologii obrazu, w: Co widać?, red. J. Kaczmarek, M. Krajewski, Poznań.
 • Potocka A.M. (2010), Fotografia, Warszawa.
 • Rajewski M. (2006), Fotografia antropologiczna jako tekst kultury, w: Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin.
 • Rouillé A. (2007), Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków.
 • Said E. (2005), Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań.
 • Sikora S. (1997), Autobiografia stworzona z fotografii. Metafora w fotografii, „Konteksty” z. 3–4.
 • Soulages F. (2007), Estetyka fotografii. Strata i zysk, przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter, Kraków.
 • Stasiuk A. (1997), Dukla, Wołowiec.
 • Stasiuk A. (2004), Jadąc do Babadag, Wołowiec.
 • Stasiuk A., Sznajderman M. (2002), Ludzie nieistniejący, „Znak” nr 6 (565).
 • Sztandara M. (2006), Fotografia etnograficzna i „etnograficzność” fotografii. Studium z historii myśli etnologicznej i fotografii II poł. XIX i I poł. XX wieku, Opole.
 • Sztandara M, (2008), Fotografia, stereotyp małej ojczyzny i perspektywa prywatna, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1 (4).
 • Sztompka P. (2005), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa.
 • Wright T. (1997), Fotografia: teorie realizmu i konwencji, przeł. S. Sikora, „Konteksty” z. 3–4.
 • Zalewski C. (2002), Czytanie obrazu. Motyw fotografii w prozie ostatniej dekady, w: Literatura polska 1990–2000, t. 2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków.
 • Drozdowski R., Kwestionariusz Kultury Wizualnej, http://www.kulturawizualna.pl/archives/142. http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&path=/archiwalne/spodenki [dostęp 16.11.2010].
 • http://www.cap.ac.uk/cap.asp?pagename=rus-sum[dostęp 16.11.2010].
 • http://www.czarne.com.pl/usedom/czarne2.html [dostęp 16.11.2010].
 • http://www.krzywa.w.of.pl/home.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00502ef1-cb39-4d56-ab19-7b8f31b0825c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.