PL EN


2015 | 4(34) | 85-96
Article title

Aktywność polskich jednostek samorządu terytorialnego w zrzeszeniach międzynarodowych

Authors
Content
Title variants
EN
The activity of Polish local government units in international associations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników ekspertyzy „Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych”, przygotowanej we wrześniu 2015 r. przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas tego badania przeprowadzono pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z przedstawicielami ponad 50 jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnymi za współpracę międzynarodową. W efekcie dokonano charakterystyki działań podejmowanych przez polskie samorządy w obszarze współpracy w zrzeszeniach międzynarodowych. Badanie to pokazało, że choć zdaniem respondentów w ostatnich latach wzrosła aktywność polskich JST w tym zakresie, to wciąż istnieje wiele barier utrudniających czerpanie pełni korzyści z członkostwa w zrzeszeniach międzynarodowych. W związku z tym opracowano rekomendacje, które mają na celu zwiększenie efektywności tej współpracy w kontekście m.in. podnoszenia jakości realizacji zadań publicznych.
EN
The main aim of this paper is to present the results of the study titled “The effectiveness of cooperation between Polish local governments with partners from other countries, undertaken within international associations”, prepared in September 2015 by the Małopolska School of Public Administration − Cracow University of Economics, commissioned by the Ministry of Foreign Affairs. As part of this study, in-depth individual interviews (IDI) were conducted with representatives of more than 50 local governments responsible for international cooperation. They supplied the characteristics of the activities undertaken by Polish local governments units in the area of cooperation in the framework of international associations. This study showed that, although according to respondents the activity of Polish local governments has increased in this regard in recent years, there are still some barriers to reaping full benefits of membership in international associations. Therefore, the developed recommendations aim at improving the effectiveness of this cooperation in the context of, among others, improvement of the quality of public tasks.
Contributors
author
  • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
References
  • Bereza J., Jelonek M., Mazur S., Oramus M. (2015). Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • Bevir M. (2009). „Decentryczna teoria rządzenia”, Zarządzanie Publiczne, nr 3 (9), s. 81−98.
  • Chrabąszcz R. (2015). „Współzarządzanie a zarządzanie wielopoziomowe”, w: S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Hausner J. (2015). „Governance i jego konceptualne podstawy”, w: S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Mazur S. (red.) (2015). Współzarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Oramus M. (2015). „Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej”, Rocznik Administracji Publicznej, nr 1, s. 179−195.
  • Sobolewska A. (2013). „Bariery w podejmowaniu współpracy międzynarodowej przez samorządy”, Gazeta Samorządu i Administracji, nr 3.
  • Torfing J. (2010). „Teoria rządzenia sieciowego: w stronę drugiej generacji”, Zarządzanie Publiczne, nr 3 (13), s. 95−105.
  • Warleigh-Lack A. (1999). The Committee of the Regions: Institutionalising Multi-level Governance? London: Kogan Page.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0051376c-d208-4a58-beab-d9df118dbcc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.