PL EN


2019 | 108 Produkcja i dystrybucja filmowa | 232-242
Article title

Współczesny rynek dystrybucji kinowej w Polsce

Title variants
EN
Contemporary Cinema Distribution Market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dystrybutor filmowy jest bardzo ważną figurą w cyklu życia filmu. To on angażuje własne środki w rozpowszechnianie oraz promocję utworu i wraz z producentem podejmuje decyzję o tym, kiedy film ma trafić do kin, w jaki sposób będzie prowadzona kampania marketingowa, a także do kogo będzie adresowana. Jako że rynek dystrybucji kinowej w Polsce jest wciąż słabo rozpoznany przez badaczy akademickich, celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie tej luki i przybliżenie czytelnikom specyfiki polskiej branży dystrybucji kinowej. Ponieważ wyniki przeprowadzonego przez autorki badania nad funkcjonowaniem rynku dystrybucji kinowej w Polsce w latach 2002-2018 dostarczają dowodów empirycznych na to, że polska branża filmowa pozostaje pod silnym wpływem dużych amerykańskich firm dystrybucyjnych, w artykule został opisany także wpływ współczesnej branży hollywoodzkiej na rodzimy przemysł filmowy.
EN
The film distributor is a very important figure in the life cycle of a film. It is the distributor who engages his own resources in the dissemination and promotion of the film and, together with the producer, decides when the film should hit the cinemas, how the marketing campaign will be conducted and who it will be addressed to. Since the cinema distribution market in Poland is still underexamined by academic researchers, the purpose of this article is to fill this gap and familiarize readers with the specifics of the Polish cinema distribution industry. Because the results of the research carried out by the authors on the functioning of the cinema distribution market in Poland in 2002-2018 provide empirical evidence that the Polish film industry is strongly influenced by large American distribution companies, the article also describes the impact of the modern Hollywood industry on the local film industry.
Year
Pages
232-242
Physical description
Contributors
References
 • Adamczak M., W cieniu bomby. O dystrybucji filmowej, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7334-w-cieniu-bomby-o-dystrybucji-filmowej.html?print=1.
 • Adamczak M., Klejsa K., Badania dystrybucji filmowej: pola problemowe, stan wiedzy, perspektywy rozwoju, w: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2015.
 • Adamczak M., Klejsa K. (red.), Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2015.
 • Cieślak Z., Jaworowski M., Widz kinowy w Polsce. Raport z badania przeprowadzonego dla Filmweb Sp. z o.o., Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2018.
 • Crissey J., Any value in the chain? A criticism on the suitability of using the value chain model for the motion-picture industry: A UK low-budget independent film perspective, http://www.academia.edu/637947/.
 • De Vany A., Hollywood Economics. How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry, Routledge, London 2004.
 • Drake P., Distribution and Marketing in Contemporary Hollywood, w: The Contemporary Hollywood Film Industry, eds P. McDonald, J. Wasko, Wiley–Blackwell, Hoboken 2008.
 • Eliashberg J., Elberse A., Leenders M.M., The Motion Picture Industry: Critical Issues in Practice, Current Research, and New Research Directions, “Marketing Science” 2006, vol. 25, no. 6.
 • Finney A., Triana E., The International Film Business. A market guide beyond Hollywood, Routlegde 2nd ed., London–New York 2015.
 • Fortuna G., Rynek wideo w Polsce, „Images” 2013, t. XIII, nr 22.
 • Garnham N., From cultural to creative industries. An analysis of the implications of the “creative industries” approach to arts and media policy making in the United Kingdom, „International Journal of Cultural Policy” 2005, vol. 11, no. 1.
 • GUS, Kultura w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018.
 • Hilla J., Kawashima N., Introduction: film policy in a globalised cultural economy, „International Journal of Cultural Policy” 2016, vol. 22, no. 5.
 • Issues in Future Film Distribution, Screen Australia, Sydney 2015.
 • Jaciow M., Galuszka J., Wolny R., Kucia M., Kaczmarzyk J., Dąbrowski P., Kędzior Z., Rynek audiowizualny w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju (dla subrynku kinematografii), Fundacja Edukacja Bez Granic, Katowice 2011.
 • Jajko K., Hollywood atakuje – albo: w jaki sposób wielkie wytwórnie radzą sobie z wyzwaniami stawianymi przez Internet, w: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2015.
 • Kehoe K., Mateer J., The Impact of Digital Technology on the Distribution Value Chain Model of Independent Feature Films in the UK, „The International Journal on Media Management” 2015, vol. 17.
 • Kucharski K., Kino plus: film i dystrybucja kinowa w Polsce w latach 1990–2000, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2002.
 • Lewicki A., Ile widzów oglądało „bergmany”? Dystrybucja i widownia filmowa w Polsce wczoraj i dziś – mity i fakty, w: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, red. M. Adamczak, K. Klejsa, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2015.
 • Majewska B., Analiza interesariuszy polskiego rynku filmowego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2017, nr 25.
 • Muñoz Larroa A., Ferrer-Roca N., Film Distribution in New Zealand: Industrial Organization, Power Relations and Market Failure, „Media Industries” 2017, vol. 4, no. 2.
 • Porter M., Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York 1985.
 • Scott A.J., A New Map of Hollywood: The Production and Distribution of American Motion Pictures, „Regional Studies” 2002, vol. 36.
 • Scott A.J., Hollywood and the World: The Geography of Motion-Picture Distribution and Marketing, „Review of International Political Economy” 2004, vol. 11.
 • Silver J.D., Hollywood’s dominance of the movie industry: How did it arise and how has it been maintained?, Queensland University of Technology, Queensland 2017.
 • Who we are, www.mpaa.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-005c3e07-ef00-4bd5-b695-76a520aad3d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.