PL EN


Journal
2016 | 12 | 2 | 147-156
Article title

Optimal inventory control for perishable items under additional cost for deterioration reduction

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Optymalne sterowanie zapasami produktów szybko psujących się z uwzględnieniem dodatkowych kosztów redukcji psucia się towaru
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The presented paper analyses the problems of inventory control of perishable goods that can deteriorate during warehousing. It aims to propose generalization of classical models used in the optimal inventory control theory for perishable goods adapted for the case of additional expenses incurred by supply companies to goods' deterioration reduction. Methods: The generalized Wilson model for optimal lot sizing has been developed. It is assumed that the rate of deterioration depends nonlinearly on the volume of investment intended for reduction of goods deterioration. The case of inverse power dependence has been analyzed in details. Firstly, the generalized Wilson model for a single item has been examined, and then considered for multi-item case. Results and conclusions: For joint optimization of lot sizes and volumes of investments the corresponding nonlinear optimization problems were formulated. The numerical results are presented to illustrate the model. It is indicated that the proposed optimization model can be used as the methodical basis for supply companies in their investment activities aimed to improve storage technology of perishable products.
PL
Wstęp: Artykuł analizuje problemy sterowania zapasami towarów szybko psujących się, których jakość może się pogorszyć podczas magazynowania. Ma on na celu zaproponowanie uogólnienia klasycznych modeli, stosowanych w teorii optymalnego sterowania zapasami produktów szybko psujących się, dostosowanych do sytuacji, w której dostawca ponosi dodatkowe koszty związane z redukcją psucia się towaru. Metody: Opracowany został uogólniony model Wilsona dla optymalnego sterowania zapasami. Założono, że tempo pogorszenia jakości towaru zależy nieliniowo od wielkości inwestycji przeznaczonych na redukcję tego zjawiska. Najpierw, przedstawiono uogólniony model Wilsona dla jednej pozycji asortymentowej, następnie ukazano ten model dla przypadku wieloasortymentowej produkcji. Wyniki i wnioski: W celu wspólnej optymalizacji wielkości partii zamówienia i wielkości inwestycji zostały sformułowane odpowiednio zadania nieliniowej optymalizacji. W celu zilustrowania poprawności funkcjonowania modelu przedstawiono wyniki obliczeń. Stwierdzono, że proponowany model optymalizacyjny może być wykorzystany przez dostawców jako metodyczna podstawa w ich działalności inwestycyjnej skierowanej na poprawę technologii przechowywania produktów szybko psujących się.
Journal
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
147-156
Physical description
Contributors
  • Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine, postan@ukr.net
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0060af1c-4cf7-4eda-9e9b-1491b39494af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.