PL EN


2017 | 472 | 419-427
Article title

Wpływ grup kapitałowych na procesy integracyjne w rachunku kosztów

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest próba wskazania kluczowych czynników wpływu grupy kapitałowej na procesy integracyjne w systemach rachunku kosztów tworzących je spółek. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano analizę literatury i regulacji prawnych, a wnioski sformułowano na podstawie metod dedukcji oraz rozumowania przez analogię. Przedstawione rozważania wykazały, że relacje zachodzące pomiędzy spółkami funkcjonującymi w ramach grupy kapitałowej oraz wymogi skonsolidowanej sprawozdawczości mają istotny wpływ na procesy integracyjne rachunku kosztów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00682d65-c999-4f6d-a935-03501febd1b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.