PL EN


2013 | 3(29) |
Article title

Zmiany w produkcji warzywniczej w Polsce w latach 1997-2012

Content
Title variants
EN
Change of vegetables production in Poland between 1997-2012
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem pracy była ocena zmian w potencjale, wielkości i strukturze produkcji warzywniczej w Polsce, w latach 1997-2012. W analizowanych latach zmniejszyła się zarówno powierzchnia plantacji warzywnych, jak i obniżały się zbiory warzyw, choć w mniejszym tempie niż wynosiły ubytki w powierzchni plantacji. Nastąpiły także duże zmiany w rozmieszczeniu plantacji na terenie kraju. Wzrosła polaryzacja województw w nasileniu upraw oraz nastąpił wzrost koncentracji upraw.
EN
The aim of the publication was to evaluate the change of potential size and structure of vegetables production in Poland between 1997-2012. The overall acreage of vegetables, as well as total production, was declining. The overall amount of harvested vegetables was declining slower than reduction of planting area. There was also change in geographic distribution of plantations in the country. The polarization of region and concentration of production increased.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 1998, 2001, 2005, 2006, 2007. GUS, Warszawa.
  • Szczegółowa uprawa warzyw. 1982. Red. Z. Borna. PWRiL. Warszawa.
  • Uprawy ogrodnicze. Powszechny Spis Rolny 2002. 2010. GUS, Warszawa.
  • Wawrzyniak J., 2000 a. Ogrodnictwo w Wielkopolsce. Stan obecny i warunki rozwoju. Wyd. Kat. Ekon. Org. Roln. AR, Poznań.
  • Wawrzyniak J., 2000 b. Produkcja warzyw polowych w Wielkopolsce. Pr. PTPN 89, 207-226.
  • Wysocki F., Lira J., 2005: Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-006854f2-df7f-4631-8567-85a32c0be97d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.