PL EN


2015 | 9 | 4 | 16-22
Article title

Wychowanie dialogowe ku wartościom w rodzinie jako pomoc w twórczym zaangażowaniu człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

Content
Title variants
EN
Dialogue-Based Upbringing Towards Values in Family as Help in Creative Engagement of a Person According to the Teachings of John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się rozwój osobowości dziecka. Rodzina stanowi jedną z najważniejszych wartości społecznych i kulturalnych. W nurt chrześcijańskiej wizji człowieka i humanizmu integralnego wpisuje się koncepcja pedagogiczna jednego z przedstawicieli myśli pedagogicznej, twórcy koncepcji pedagogiki personalno-egzystencjalnej znanej jako pedagogika dialogu – ks. Janusza Tarnowskiego. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II uważanego za „papieża dialogu” jest mocno osadzone w przestrzeni uniwersalnych wartości prawdy, dobra i piękna, aby mogło się kształtować człowieczeństwo wychowanka, o którym pisze autor koncepcji pedagogiki dialogu.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
16-22
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja 2001 w Radomiu Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
References
 • Benedykt XVI (2005), Encyklika "Deus Caritas Est". http://www.opoka.org.pl/bibliote-ka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/deus_cari- tas_25122005.Html, (dostęp: 30.04.2015).
 • Benedykt XVI (2006), Rodzina jest szkołą humanizacji człowieka, Światowe Spotkanie Rodzin, Walencja 2006, http://www.opoka.org.pl/bi- blioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/valen- cia-2006.html, (dostęp: 30.04.2015).
 • Chałas K. (2006), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki. Jedność, t. 3, Lublin-Kielce.
 • Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Jedność, t. 1, Lublin-Kielce.
 • Jan Paweł II (1981), Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym "Familiaris Consortio".
 • Jan Paweł II (1994), List do Rodzin "Gratissimam sane". http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/ WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html, (dostęp: 30.04.2015).
 • Nowak M. (2000), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 • Paweł VI, Ecclesiam suam. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ ecclesiam_suam_0608, (dostęp: 30.04.2015).
 • Tarnowski J. (1982), Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. ATK, Warszawa.
 • Wilk J. (2002), Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin.
 • Wojtyła K. (2001), Miłość i odpowiedzialność. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-008dfe63-d015-4425-981f-ddba4a5110bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.