PL EN


2004-2005 | 46-47 | 71-79
Article title

Działalność Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w kierunku utworzenia fundacjii bibliotecznej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Content
Year
Volume
Pages
71-79
Physical description
Contributors
References
 • Aleksandrowska E., hasło: Albertrandi Jan Chrzciciel, [w:] Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M, [komitet red. J. Krzyżanowski], Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985, s. 6.
 • Biesiadecki, F., Józef Maksymiljan Ossoliński jako bibliofil, Lwów: [s.n.], 1928 (Lwów: Drukarnia Uniwersytecka).
 • Dunin-Borkowski S., O obowiązkach bibliotekarza. Rzecz napisana w roku 1827, z powodu uporządkować i otworzyc się maiącéy biblioteki imienia Ossolińskich, Lwów: [s.n.], 1829 (Lwów: dr. Jozefa Schnaydera).
 • Floryan W., Ossoliński Józef Maksymilian, Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż, [komitet red. J. Krzyżanowski], Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985, s. 119.
 • Gębarowicz M., Oczyma starszego Ossolińczyka, [w:] Zakład Imienia Ossolińskich 1827-1956. W dziesięciolecie działalności we Wrocławiu, red. nauk. Władysław Floryan, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu imienia Ossolińskich, 1956, s. 145-149.
 • Gruszczyńska C., Biblioteczne trudy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, „Roczniki Biblioteczne” 1963, R. 7, z. 1-2, s. 151-175.
 • Gubrynowicz B., Józef Maksymilian Ossoliński. Człowiek i pisarz, Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1928.
 • Jabłońska W., Józef Maksymilian Ossoliński. Szkic biograficzny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
 • Kosiński J.A., Biblioteka Fundacyjna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1971.
 • Listy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Ambrożego Grabowskiego (1813-1826). Z rękopisu Biblioteki Narodowej, wydał B. Horodyski, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1950.
 • Mikulski T., Narodziny Biblioteki imienia Ossolińskich, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1956.
 • Platt J., Naruszewicz Adam, Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny, T. 2, N-Ż, [komitet red. J. Krzyżanowski], Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985, s. 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-008e9cd0-7a15-421d-b76d-2561d98e0d43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.