PL EN


2014 | 63 | 3(251) | 175-204
Article title

Polski Simba, czyli Zabawy Hamletem

Title variants
EN
A Polish Simba, or Plays with Hamlet
Languages of publication
Abstracts
EN
The article offers an overview of comic travesties of Hamlet by William Shakespeare in Polish culture. The author is interested in allusions appearing in popular culture (in commercials, or Internet memes) as well as in cinema, drama, and small literary forms. Invoking numerous examples, the author attempts to systematise, classify and define specific features of Polish jokes about Hamlet in global context. The following dramas are analysed as examples of the literary variations: Fortynbras się upił (‘Fortinbras Gets Drunk’) by Janusz Głowacki, Po Hamlecie (‘After Hamlet’) by Jerzy Żurek, Król IV (‘King IV’) by Stanisław Grochowiak and three scenes from the Green Goose Theatre by Konstanty Ildefons Gałczyński. The author indicates some less obvious mocking allusions to Hamlet as well, e.g. in Król w kraju rozkoszy (‘King in the Land of Bliss’) by Franciszek Zabłocki or Wędrowna muza (‘A Travelling Muse’) by Michał Bałucki. What makes for a particularly interesting case is the practice of parodying the masterpiece by setting Hamlet in the shabby realities of socialist Poland or having it played out by colourful marginalised elements of society (Hamleś, a film etude by Jerzy Skolimowski; Hamleciak by Stefan Wiechecki; Hamlet chuligański by Jeremi Przybora). These and other selected examples show that the Poles can make fun of Hamlet, even though our parodies tend to be somewhat more serious and socially committed than The Lion King.
Keywords
Year
Volume
63
Issue
Pages
175-204
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • L. Bernacki, Shakespeare w Polsce do końca XVIII wieku, Kraków 1914.
 • A. R. Burzyńska, Maska twarzy. Twórczość dramatyczna Stanisława Grochowiaka, Kraków 2011.
 • R. Jaworski, Hamlet wtóry, [w:] „Archiwum Literackie”, t. XXVIIII: Miscellanea z okresu Młodej Polski, Warszawa 1995.
 • J. Komorowski, Dookoła trzech „Hamletów”. Teatr Polski w Warszawie 1922 – 1939 – 1947, „Pamiętnik Teatralny” 2013 z. 1.
 • J. Kott, Szekspir współczesny, Warszawa 1965.
 • A. Mancewicz, Biedny Hamlet! Dekonstrukcje „Hamleta” i Hamleta w dramacie współczesnym, Kraków 2010.
 • A, Sobiecka, Strajk włoski w teatrze krakowskim. Wokół prapremiery „Wędrownej muzy” Michała Bałuckiego, „Słupskie prace filologiczne. Seria Filologia Polska” 2005 t. 4.
 • M. Sugiera, Wariacje szekspirowskie w powojennym dramacie europejskim, Kraków 1997.
 • J. Trznadel, Polski Hamlet. Kłopoty z działaniem, Paris 1988.
 • A. Zelwerowicz, Aktor i autor, [w:] idem, O sztuce teatralnej. Artykuły – wspomnienia – wywiady z lat 1908–1954, wybór i oprac. B. Osterloff, Wrocław 1993.
 • J. Żurek, Po Hamlecie i inne sztuki, Gdańsk 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-008ede54-187c-4fed-9994-f1b9e5c154fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.