PL EN


2015 | 3 | 197-201
Article title

Jakość świadczonej opieki w ośrodkach całodobowego pobytu dla osób w wieku podeszłym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2014: 125–126, 134.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050.Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2014: 2–6, 16–17, 26–28.
 • Rocznik demograficzny 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2014: 58–60.
 • Derejczyk J, Bień B, Kokoszka-Paszkot J, i wsp. Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? Gerontol Pol 2008; 16(3): 149–159.
 • Błędowski P, Maciejasz M. Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i rekomendacje. Now Lek 2013; 82(1): 61–69.
 • Kocot M, Wróblewska I, Błaszczuk J. Porównanie opieki sprawowanej nad osobami starszymi w domach opiekuńczych w Polsce i Niemczech. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(3): 376–379.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę. (Dz.U. z 2005 r. nr 86 poz. 739) cyt. 22.04.2015, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050860739.
 • Wykaz domów opieki dla poszczególnych województw [cyt. 13.05.2015]. Dostępny na URL: http://www.domyopieki.pl/.
 • Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku (Rejestr Wojewody zachodniopomorskiego) [cyt. 13.05.2015]. Dostępny na URL: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action= view&id=166.
 • Domy Pomocy Społecznej (Rejestr Wojewody zachodniopomorskiego) [cyt. 13.05.2015]. Dostępny na URL: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=164.
 • Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej (Rejestr Wojewody wielkopolskiego) [cyt.13.05.2015]. Dostępny na URL: http://bip.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia.
 • Rejestr domów pomocy społecznej (Rejestr Wojewody wielkopolskiego) [cyt. 13.05.2015]. Dostępny na URL: http://bip.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia.
 • Krzemiński J. Domy spokojnej starości – nowy biznes w Polsce [cyt. 13.05.2015]. Dostępny na URL: http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/domy-spokojnej-starosci-nowy-biznes-w-polsce/.
 • Krzemiński J. Niespokojna przyszłość domów spokojnej starości [cyt. 13.05.2015]. Dostępny na URL: http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/niespokojna-przyszlosc-domow-spokojnej-starosci/.
 • Ślusarska B. Podstawy działań opiekuńczych pielęgniarki, W: Ślusarska B, Zahradniczek K, Zarzycka D, red. Podstawy pielęgniarstwa.T. 2. Wybrane działania pielęgniarskie. Wyd. 2. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011: 23–24.
 • Maslow AH. Motywacja i osobowość. Warszawa: PAX; 1990: 72–92.
 • Gajewski A. Wstęp do zarządzania jakością. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie;2007: 14.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli;2010: 6–12, 58–60.
 • Wróblewska I, Iwaneczko A. Jakość życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – badaniawłasne. Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(4): 573–576
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00a5cb8c-48bf-4ecb-b95f-b54e22d5d3e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.