PL EN


2013 | 2 | 26-40
Article title

„Zbyteczność implementacji” dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia (?)

Title variants
EN
Unnecessity to implement the Directive 2010/45/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation (?)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat „zbyteczności” transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepiania. Przyjęta 7 lipca 2010 r. dyrektywa nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wdrożenia do 27 sierpnia 2012 r. Do upływu wskazanego terminu nie podjęto jednak w Rzeczypospolitej Polskiej działań prowadzących do wykonania tego obowiązku. W związku z tym zasadnicze rozważania koncentrują się na próbie udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy ze względu na funkcjonujące w krajowym porządku prawnym przepisy ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu, komórek, tkanek i narządów, które właściwie już implementują dyrektywę, nie dokonano jej transpozycji formalnej.
EN
The subject of this paper is to answer the question wheatear there is a need for the formal transposition of directive 2010/53/UE of the European Parliament and of the Council of July 7 2010 on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation into the polish legal system.
Year
Issue
2
Pages
26-40
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00a85b44-d3ea-442e-bc85-ff57b4c84382
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.