PL EN


2009 | 82 | 65-86
Article title

Finansowanie inwestycji ekologicznych w Polsce na przykładzie Banku Ochrony Środowiska w latach 2000-2005

Title variants
EN
Financing of Ecological Investments in Poland on the Example of the Bank of the Environmental Protection in Years 2000-2005
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jednym z podstawowych sposobów racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom zachodzącym w środowisku na skutek działalności człowieka. Bank Ochrony Środowiska S.A. został powołany w celu wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz koordynowania i pomnażania funduszy na finansowanie inwestycji ekologicznych. W artykule omówiono problematykę związaną z finansowaniem inwestycji ekologicznych w Polsce na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w latach 2000-2005.
EN
The environmental protection is taking the important place in the discipline of management studies. Counteracting disadvantageous occurring changes in the environment is one of essential manners of rational using resources of the natural environment as a result of activity of the man. The Bank of the Environmental Protection was appointed to the purpose of the support for actions for the sustainable development and the environmental protection and coordinating and accumulating funds for financing ecological investments. In the article were discussed issues associated with financing ecological investments in Poland on the example of the Bank of the Environmental Protection in years 2000-2005.
Contributors
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Dane BOŚ S.A. Departament Projektów Ekologicznych, Warszawa 2005.
  • 2. Katalog produktów BOŚ S.A. Warszawa 2000-2006 r.
  • 3. Ochrona Środowiska, GUS, Warszawa 2006.
  • 4. Raport ekologiczny BOŚ S.A. Warszawa 2000-2006 r.
  • 5. Ustawa z dn.18.12.1998; Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00af33a0-2030-44fb-be3d-dcdf794f1376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.