PL EN


2019 | 67 | 8: Lingwistyka korpusowa i translatoryka | 49-58
Article title

L’artisanat d’art français aujourd’hui – les noms de métiers et leurs équivalents polonais

Authors
Title variants
EN
French Artisanal Handicraft – Craft Names and Their Polish Equivalents
PL
Francuskie rzemiosło artystyczne – stan obecny. Nazwy zawodów i ich polskie odpowiedniki
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
The article deals with the presentation, classification and translation of names of crafts in general, and particularly the field of fashion and accessories. It should be emphasized that the know-how related to the artisanal handicraft in France has always been appreciated and recognized worldwide. The difficulty of translating terms in a specialized field such as the names of crafts results from the fact that some of them are kept alive in a given culture while they are classified as forgotten or old ones in another culture. Finding suitable equivalents sometimes requires a diachronic study based on historical and cultural knowledge.
PL
W artykule poruszona została problematyka opisu, klasyfikacji i tłumaczenia nazw zawodów rzemiosła artystycznego, zwłaszcza zawodów związanych z dziedziną mody i akcesoriów mody. Należy podkreślić, że zawody rzemieślnicze posiadają długą tradycję we Francji i cieszą się ogólnym uznaniem. Podstawowa trudność w tłumaczeniu słownictwa specjalistycznego, do którego należą nazwy zawodów, polega na umiejętności dostosowania terminu do rzeczywistości kulturowo-historycznej danego języka. Okazuje się bowiem, że niektóre zawody, obecne w danym kręgu kulturowym, zaliczane są do „dawnych” i „wymarłych” w innym kręgu kulturowym. Aby znaleźć dokładne odpowiedniki terminologiczne, nierzadko konieczne jest odwołanie się do badań diachronicznych.
FR
L’article aborde la question de la présentation, du classement et de la traduction des noms de métiers d’art en général et du domaine de la mode et des accessoires en particulier. Il convient de souligner que le savoir-faire, lié aux métiers d’artisanat en France, a toujours été apprécié et mondialement reconnu. La difficulté de traduire des termes d’un domaine spécialisé comme les noms des métiers d’artisanat d’art résulte du fait que certains métiers sont vivants dans une culture donnée tandis qu’ils sont classés comme métiers oubliés ou métiers d’antan dans une autre culture. Trouver les équivalents adaptés nécessite parfois une étude diachronique basée sur des connaissances historiques et culturelles.
Contributors
author
References
  • Bogucka Maria, 1956, Gdańskie rzemiosło tekstylne od XV do połowy XVII wieku, Wrocław, Zakład Imienia Ossolińskich.
  • Gajda Stanisław, 1990, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich.
  • Kwak Jan, 2017, Ludność Lwówka Śląskiego w świetle spisu ludności z 1791 r., http://www.sobotka. uni.wroc.pl, consulté le 02-03-2019.
  • Mazaud Caroline, 2016, « Qui sont les artisans », Les grands dossiers des sciences humaines, n°44, 24-25.
  • Mazaud Caroline, 2015, « Trajectoires d’artisans d’hier et d’aujourd’hui », Marché et organisation, n°24, 57-77.
  • Jourdain Anne, 2012, « Réconcilier l’art et l’artisanat, une étude sur l’artisanat d’art », Sociologie de l’art, no 3, 19-42.
  • Novarino Albine, 2006, Dictionnaire des métiers oubliés de la ville et de la campagne, Paris, Omnibus.
  • Monier Louis, Novarino Albine, 2007, Métiers de toujours. La belle ouvrage, Paris, Omnibus.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00b23de2-0963-45b5-8b96-adc502ff80cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.