PL EN


2017 | 14 | 351-363
Article title

Wokół problematyki genezy w Czekając na Godota Samuela Becketta

Authors
Content
Title variants
EN
Elaborating Issues of Genesis in the Play Waiting for Godot by Samuel Beckett
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szkic podejmuje problem genezy w Czekając na Godota Samuela Becketta. W pierwszej części ukazano genezę w sensie formalnym. Wymieniono w niej czynniki, które wpłynęły na powstanie tragikomedii. Są to: aspekt biograficzny, związany z pobytem Becketta w czasie II wojny światowej na południu Francji oraz inspiracje kulturowe (filozoficzne, religijne i literackie). Fascynacja autora frazą z Wyznań Świętego Augustyna wpłynęła na płaszczyznę formalną utworu. Beckett zrealizował w nim ideę jedności formy i treści. W dalszej części szkicu poruszono problem genezy rodzaju ludzkiego. Człowiek, od zarania dziejów samotny, dążył do odmiany losu. Wytworzył Rozum, Intelekt i rozpoczął dialog niwelujący samotność oraz rozpacz. Ten zabieg nie przyniósł spodziewanych efektów, dlatego też zrodziła się idea istoty transcendentnej wobec niego. Od tego momentu człowiek czeka na nią i na odmianę swego losu.
EN
This sketch focuses on the problem of genesis as it figures in the play Waiting for Godot by Samuel Beckett. The first part presents the notion of genesis in formal terms, listing the factors that had an influence on the emergence of the tragicomic in Beckett. These consist of a biographical aspect relating to his stay in the south of France during the Second World War, and some cultural inspirations of a philosophical, religious and literary sort. Beckett’s fascination with a phrase deriving from the Confessions of Saint Augustine influenced the work from the point of view of its formal concerns, and acting under its influence, he sought to create a unity of form and content. In the next part of the sketch, the issue of the genesis of mankind is raised. Humankind, afflicted by loneliness since the dawn of time, has sought to reverse this fate — by conceiving Reason and Intellect, and by starting a dialogue aimed at eliminating that very loneliness and despair. Yet this did not bring the expected results, so in response the idea of a transcendent being was created. Ever since that moment, humanity has found itself waiting for the latter to appear, and for the reversal of its fate that this was supposed to bring.
Year
Volume
14
Pages
351-363
Physical description
Contributors
author
References
 • BECKETT Samuel, Czekając na Godota, w: BECKETT, Utwory wybrane w przekładzie Antoniego Libery. Tom 1…, s. 11-101.
 • BECKETT Samuel, „Dante… Bruno. Vico… Joyce”, w: BECKETT, Wierność przegranej…, s. 6-17.
 • BECKETT Samuel, Dramaty, przeł. Antoni Libera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław — Warszawa — Kraków 1999.
 • BECKETT Samuel, Utwory wybrane w przekładzie Antoniego Libery. Tom 1: dramaty, słuchowiska, scenariusze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017.
 • BECKETT Samuel, Utwory wybrane w przekładzie Antoniego Libery. Tom 2: eseje, proza, wiersze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017.
 • BECKETT Samuel, Wierność przegranej, przeł. Antoni Libera, Znak, Kraków 1999.
 • CURTIUS Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. Andrzej Borowski, Universitas, Kraków 1997.
 • FORSTNER Dorothea OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, przeł. Wanda Zarzewska, Paweł Pachciarek i Ryszard Turzyński, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001.
 • KĘDZIERSKI Marek, Samuel Beckett, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 • LIBERA Antoni, „Posłowie”, w: BECKETT, Wierność przegranej…, s. 128-133.
 • LIBERA Antoni, „Wstęp”, w: BECKETT, Dramaty…, s. XXXVIII-XL.
 • LIBERA Antoni i PYDA Janusz OP, Jesteście na Ziemi, na to rady nie ma! Dialogi o teatrze Samuela Becketta, Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00b64ac4-747c-44b3-97da-ae448377194f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.