PL EN


2013 | 3(41) | 137-148
Article title

Działalność placówek edukacyjnych z językiem polskim w Rosji

Authors
Content
Title variants
EN
Activities of educational institutions of the Polish language in Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza działalności placówek edukacyjnych z językiem polskim w Rosji. Studia obejmują lata 1990-2010. Jest to okres, w którym obserwuje się w Rosji wzmożenie ruchu na rzecz edukacji w zakresie poznawania i pogłębiania wiedzy o kulturze polskiej. Sieć placówek edukacyjnych obejmuje nieliczne szkoły wyższe, gdzie język studiowany jest na wydziałach filologii polskiej, szkoły podstawowe, gimnazja i licea, szkółki polonijne, szkółki parafialne, kluby polonijne jak: „Polonia”, „Centrum Dziecięcej Twórczości”, „Radość”, „Słoneczko” itp. Specyfiką nauczania języka polskiego w Rosji jest to, że dla większości dzieci i młodzieży jest to język obcy. Istnieją jednak wioski zwłaszcza na Syberii, w których język polski jest używany na co dzień. W artykule omówiono także współpracę i wymianę młodzieży ze szkół polskich i rosyjskich oraz wspólną działalność dotyczącą popularyzacji kultury polskiej.
EN
The article aims to analyze the activities of educational institutions of the Polish language in Russia. The course covers the years 1990 to 2010. This is the period in which one can observe movement in Russia aiming at intensification for learning and improving the knowledge of Polish culture. The network of educational institutions includes few high schools, elementary schools, middle schools and high schools, parisher schools, clubs Polonia, „Children’s Creativity Center”, „Joy”, „Sunshine”. The article also discusses the cooperation and exchange of pupils of Polish and Russian and joint activities concerning the popularization of Polish culture.
Contributors
author
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00c47769-823f-4311-a470-f3d5d55108af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.