PL EN


2012 | 9 | 407-454
Article title

Siedemnastowieczny skarb monet zachodniopomorskich z Choszczna

Content
Title variants
EN
17th-century hoard of Western Pomerania coins from Choszczno
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 1969 in Choszczno, a hoard of post-medieval coins was discovered. The coins had been placed in a pottery vessel, which, after its extraction from the ground was smashed and the coins were divided between the finders and witnesses. Employees of the Museum of Western Pomerania (now the National Museum in Szczecin) probably recovered all the scattered coins. In total, in the collection of the Department of Numismatics there are 3266 coins, including ones of Philip Julius (1584–1626), Francis I (1589–1620), Ulrich I (1589–1622), Bogislaw XIV (1580–1637) and Charles X Gustav (1654–1660). Almost 98% of the coins are double shillings minted by the rulers of the Duchy of Pomerania from the House of Griffins and the king of Sweden, Charles X Gustav.
Year
Volume
9
Pages
407-454
Physical description
Dates
published
2013
References
 • Alström B., Almer Y., Jonsson K. 1980 Sveriges besittningsmynt, Stockholm.
 • Bahrfeld E. 1985. Das Münzwesen der Mark Brandenburg unter der Hohenzollern bis zum Grossem Kurfürsten, von 1415 bis 1640, Berlin 1895.
 • Berg K. 1907. Arnswalde im Dreiβigjährigen Kriege, Landsberg.
 • Buczek R. 1961. Skarb monet z XVII wieku z Marwicy, „Materiały Zachodniopomorskie” 7, 607–624.
 • Dorfmann B. 1947. Doppelschillinge und Dutchen, „Hamburger Beitrage zur Numismatik” 1, 53–73.
 • Duczko W. 2002. Test or Magic? Pecks on Viking – Age silver, [w:] Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, red. B. Paszkiewicz i in., Warszawa, 193–208.
 • Gaziński R., Horoszko G. 2005. Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich, Szczecin.
 • Hildisch J. 1980. Die Münzen der pommerschen Herzöge von 1569 bis zum Erlöschen des Greifengeschlechtes, Köln–Wien.
 • Kalita-Skwirzyńska K. 1979. Choszczno, woj. Gorzowskie – mury obronne. Wytyczne konserwatorskie dotyczące renowacji murów obronnych opracowane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie, Szczecin.
 • Kałkowski T. 1957. Niemiecka katastrofa „Kipper – und Wipperzeit” w pierwszej ćwierci XVII wieku, „Wiadomości Numizmatyczne” I/1, 71–75.
 • Karnicka M. 2005. Katalog groszy biskupa wrocławskiego Jana V Turzona ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” 2 (30), 14–19.
 • Kersten A. 1963. Stefan Czarniecki 1599–1665, Warszawa.
 • Kiersnowski R. 1964. Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa.
 • Klüssendorf N. 1972. Neue Forschungen zu Gegenstempelten Doppelschillingen der Kipper- und Wipperzeit, „Hamburger Beiträge zur Numismatik” 24/26, 101–150.
 • Kopicki E. 1981. Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. VII, Monety pomorskie XVI–XVII wieku, Warszawa.
 • Kopicki E. 1995. Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, Warszawa.
 • Kroha T. 1977. Lexikon der Numismatik, Gütersloh.
 • Krüger J. 2006. Zwischen dem Reich und Schweden. Die landesherrliche Münzprägung im Herzogtum Pommern und Schwedisch – Pommern in der führen Neunzeit, Berlin.
 • Kuchowicz Z., Spieralski Z. 1956. W walce z najazdem szwedzkim 1655–1660, Warszawa.
 • Kunzel M. 1985. Mecklenburgische Münzkunde 1472–1872, Berlin.
 • Męclewska M., Mikołajczyk A. 1991. Skarby monet z lat 1659–1944 na obszarze Polski. Inwentarz II, Wrocław.
 • Miechowicz Ł. 2006. Moneta jako przedmiot zabiegów magicznych w świetle źródeł etnograficznych z obszaru Polski, „Wiadomości Numizmatyczne” 50/2 (182), 147–158.
 • Mikołajczyk A. 1977. Naczynia datowane skarbami monet XIV–XVIII na ziemiach polskich, Wrocław.
 • Mikołajczyk A. 1983. Geneza i rozwój nowożytnej monety polskiej na tle europejskim (XVI – połowa XVIII wieku), Kraków.
 • Niessen P. 1897. Geschichte der Stadt Dramburg, Dramburg.
 • Piniński J. 1969. Znaleziska – Choszczno, „Materiały Zachodniopomorskie” 15, 525–579.
 • Piniński J. 1970. „Numizmatyk Krakowski” 13, 292.
 • Piniński J. 1976. Dzieje pieniądza zachodniopomorskiego, Szczecin.
 • Przyboś A. 1957. Stefan Czarniecki w latach „potopu” 1655–1660, [w:] Polska w okresie II Wojny Północnej, t. 2, red. K. Lepszy, Warszawa, 119–179.
 • Rymar E. 1976. Dzieje Ziemi Choszczeńskiej w wiekach średnich, [w:] Ziemia Choszczeńska –przeszłość i teraźniejszość, red. S. Laska, Szczecin, 39–96.
 • Rymar E. 2004. Nowa Marchia – kraina zapomniana? Stan badań nad średniowieczem, [w:] Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, „Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Zeszyty Naukowe” 1, 7–24.
 • Samsonowicz A. 1970. Wiadomości o znaleziskach monet na podstawie doniesień prasowych z lat 1962–1960, „Wiadomości Numizmatyczne” 14/3, 184–192.
 • Szczurek T. 2007. Moneta w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy na przestrzeni dziejów. Gorzów Wlkp.
 • Turek-Kwiatkowska L. 1976. Powiat choszczeński w latach 1648–1800, [w:] Ziemia Choszczeńska – przeszłość i teraźniejszość, red. S. Laska, Szczecin, 97–110.
 • Żabiński Z. 1989. Rozwój systemów pieniężnych w Europie zachodniej i północnej, Wrocław.
Notes
Studia i Materiały
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00caccdb-679e-46d8-a241-9dd73659759a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.