PL EN


2012 | 3 | 240-248
Article title

P. Borecki, C. Janik (wyb. i oprac.), Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010, Warszawa 2011, s. 391 (recenzja)

Authors
Content
Title variants
EN
P. Borecki, C. Janik (ed.), Joint Commission of the Government of the Republic of Poland and the Conference of the Polish Episcopate in archives for years 1989-2010, Warsaw 2011, p. 391 (review)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
3
Pages
240-248
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, ul. Nowy Świat 67, 00-927
References
  • Dziesięć lat polskiego konkordatu, Warszawa 2009
  • Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997, Warszawa 2012
  • Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce-wybór aktów prawnych, Warszawa 2012.
  • Rozmowa z abp. Ignacym Tokarczukiem, obchodzącym 21 czerwca 2012 r. 70. rocznicę święceń kapłańskich, „Wiadomości KAI” 2012 nr 26
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00cbd58a-7213-4521-83ec-1c67d0e3e945
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.