PL EN


2018 | Special Issue | 42-50
Article title

Hazard Prophylaxis and Behavioural Addictions of Children and Teenagers on the Example of Conducted Public Duties “Teenagers and Children – Safe in the Web Since Today” Carried Out by the Training and Therapeutic Centre Self

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this thesis is to present the threats arising from the Internet usage, with the special account of behavioural addictions of young people. The second aim is to introduce proactive activities which have been implemented to schools in the Podkarpacie region since 2016 within the scope of public duties “Teenagers and children – safe in the Web since today” (“Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni w sieci,”) being carried out by the Training and Therapeutic Centre SELF due to the resources of the National Health Programme during 2016-2020
Year
Pages
42-50
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • AINSWORTH, M.D.S.,BLEHAR, M.C., WATERS, E., WALL, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum;
 • BEE, H. (2004) Psychologia rozwoju człowieka, Rozdział 11. Rozwój fizyczny i poznawczy w okresie dorastania, Wyd. ZYSK i SK-A, Poznań;
 • BEN-ARI, R., HIRSHBERG, I. (2009). Attachment Styles, Conflict Perception, and Adolescents’ Strategies of Coping with Interpersonal Conflict.NegotiationJournal, 25(1), 59-82. DOI:10.1111/j.1571-9979.2008.00208.x;
 • BORKOWSKA, A., WITKOWSKA, M. (2017), Media społecznościowe w szkole, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa;
 • BOWLBY, J. (1973). Attachment and loss: Vol.1. Attachment. New York: Basic Books;
 • BYL, N.N., MCKENZIE, A., NAGARAJAN, S.S. (2000). Differences in somatosensory hand organization in a healthy flutist and a flutist with ocal hand dystonia: A case report. Journal of Hand Therapy, 13, 302-309. (5);
 • CARR, N., (2010). The shallows. What the Internet is doing to our brains,wyd. W.W Norton & Company, New York, London;
 • DERELI, E., KARAKUS, O. (2011). An Examination of Attachment Styles and Social Skills of University Students. Electronic Journal Of Research In Educational Psychology, 9(2), 731-744;
 • FAGAN, J. (2000). African American and Puerto Rican American Parenting Styles, Paternal Involvement, and Head Start Children’s Social Competence. Merrill-Palmer Quarterly, 46(4), 592-612;
 • HOLTKAMP, J. (2010), Co ogłupia nasze dzieci?, Wydawnictwo Salwator, Kraków;
 • KALAT, W.J. (2006), Biologiczne podstawy psychologii. Rozdział 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowego,Wyd. PWN, Warszawa;
 • LIZUT, J. (red.) (2014), Nowa polityka społeczna. Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka, Warszawa;
 • PLICHTA.P. (2012), Miejsce nowych mediów w nauczaniu i wychowaniu jako ważny obszar przygotowania praktycznego kandydatów do pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy, w: D. Podgórska (red.), Dobre praktykipedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź;
 • PRENSKY, M., Digital Natives, Digital Imigrants, On the Horizon 2001, MCB University Press, Vol. 9. No 5, www. marcprensky.com;
 • PYŻALSKI J. (2010), Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań, w: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.) Człowiek i uzależnienia, Pułtusk - Warszawa. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR;
 • SPITZER, M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i nasze dzieci., Wyd. Dobra Literatura, Słupsk;
 • SIEDLANOWSKI P. (2018) Homo crudelis? Patostream – kolejna patologia w sieci, Homo crudelis? Anotherpathology in the network, w: Woźniak J., Chmielewski M., Sonak D., Szajda A, Podlecki M. Szczygieł A. (red.) Biuletyn Edukacji Medialnej, Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin;
 • WILLARD, N. E. (2007), Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress, Research Press;
 • WOLAK, J., MITCHELL, K., FINKELHOR, D., Does Online Harassment Constitute Bullying? An Exploration of Online Harassment by Known Peers and Online only Contacts, “Journal of Adolescent Health”, 41/2007, 6 (Supplement), s. 51–58;
 • The final raports on the conducted public duties „Teenagers nadchlidres – safe in the Web sinse today” - 1st –5th edition carried out by the Training and Therapeutic Centre SELF during 2016 – 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2450-7563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00d5388e-ce79-4590-87fa-47cd012e8f11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.