Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 54 | 24-32

Article title

Samoocena a asertywność – kompetencje psychospołeczne przyszłych nauczycieli kultury fizycznej

Content

Title variants

EN
Self-esteem and assertiveness – psychosocial competences of future physical culture teachers

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. Firm self-esteem and the ability of assertive behaviour are essential teachers’ competences. They enable to establish right relations with pupils, and thus raise the effi­ciency of educational interactions. The aim of the study was to diagnose assertiveness and self-esteem among students who associate their future with the teacher profession against those who plan to take a different kind of job, and to explain the relation between the tested traits. Material and methods. The study involved 388 students from two Wrocław universities. Three tools were applied: the Polish adaptation of Rosenberg Self-Esteem Scale, a ques­tionnaire to determine the levels of assertiveness (‘I and others’ scale by Majewicz), and a questionnaire by Romanowska-Tołłoczko. Results. The study revealed a diversity in assertiveness and self-esteem levels in students. The future teachers represented an average level of assertiveness, and, in respect to women, an average level of self-esteem. Major self-esteem differences were observed in men; future physical culture teachers had much higher self-esteem than future teachers of other subjects. Conclusions. There is a positive correlation between self-esteem and assertiveness levels, which indicates the tendency of interdependence in the tested traits.

Year

Volume

54

Pages

24-32

Physical description

Dates

published
2016-11-21

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • Anastasi, A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Bartusiak, I., Romanowska-Tołłoczko, A., (2010). Pragmatyzm jako wyznacznik oceny przydatności zajęć i perspektyw zawodowych studentów. W: I. Bartusiak (red.), Ewaluacja w edukacji szkolnej i akademickiej (s. 127–136). Wrocław: PTN.
 • Baumeister, R.F., Campbell, J.D., Kreuger, J.I., Vohs, K.D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the public Interest, 4(1), 1–44.
 • Branden, N. (2008). 6 filarów poczucia własnej wartości. Łódź: Feeria.
 • Brown, J.D., Marshall, M.A. (2006). The thee faces of self-esteem. W: M.H. Kernis (red.), Self-esteem: Issues and answers (s. 4–9). New York: Psychology Press.
 • Brzeziński, J. (1996). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 • Dziewiecki, M. (2000). Psychologia porozumiewania się. Kielce: Jedność.
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa: PTP.
 • Fensterheim, H., Baer, J. (1999). Nie mów „Tak”, gdy chcesz powiedzieć „Nie”. Jak nauczyć się asertywności. Warszawa: KiW.
 • Ferguson, J. (1999). Asertywność doskonała. Poznań: Rebis.
 • Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Frołowicz, T. (2002). Edukacyjne intencje nauczyciela wychowania fizycznego. Gdańsk: AWF.
 • Gaś, Z. (1984). Trening asertywności i agresywności. Psychologia Wychowawcza, 4, 432–439.
 • Grabowski, H. (2000). Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Kraków: Impuls.
 • Grabowski, H. (2004). Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli. Kraków: Impuls.
 • Gracz, J., Sankowski, T. (2007). Psychologia aktywności sportowej. Poznań: AWF.
 • Hodan, B., Żukowska, Z. (1996). Nauczyciel wychowania fizycznego i jego społeczno-wychowawcze funkcje. Warszawa: AWF.
 • Jarmuła-Kliś, T. (1993). Studia w uczelni wychowania fizycznego – świadomy wybór czy przypadek? Rocznik Naukowy AWF Kraków, 26, 5–18.
 • Jonkisz, J. (2001). Pedeutologiczne dylematy reformy edukacyjnej – inspiracje, nadzieje i zagrożenia. W: J. Jonkisz, M. Lewandowski (red.), Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole (s. 11–17). Wrocław: AWF.
 • Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: IPZiT.
 • Król-Fijewska, M. (2003). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: Intra.
 • Kwiatkowski, P. (2000). Między przemocą a bezradnością, czyli o niektórych wychowawczych aspektach asertywności. W: M. Jabłońska (red.), Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości społecznej (s. 99–124). Wrocław: UWr.
 • Majewicz, P. (1998). „Ja i inni” – skala do badania zachowań asertywnych. Psychologia Wychowawcza, 5, 448–454.
 • Malorny, I. (2012). O bezradności wychowawczej – z teorii i doświadczeń praktycznych nauczycieli. Wychowanie na co Dzień, 4–5, 15–20.
 • Mączyński, J. (1991). Behawioralny, kognitywny i behawioralno-kognitywny trening asertywności. Przegląd Psychologiczny, 34(4), 619–629.
 • McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2003). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.
 • Muraszko, B. (1996). Nauka asertywności w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 21–24.
 • Niebrzydowski, L. (2002). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zachowań osób o wysokim i niskim poziomie self-esteem. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Osoba – edukacja – dialog (s. 138–160). Kraków: Akademia Pedagogiczna.
 • Poprawa, R. (1998). Jak rozumieć asertywność? Zarys behawioralno-kognitywno-fenomenologicznej koncepcji asertywności. Przegląd Psychologiczny, 41(3–4), 217–238.
 • Rewera, M. (2013). Educational authorities in opinion of the Polish youth. Journal of Educational Review, 6(2), 245–252.
 • Romanowska-Tołłoczko, A., Bartusiak, I., Kumala, R. (2012). Kompetencje wychowawcze w samoocenie nauczycieli. W: J. Góral-Półrola, B. Walasek-Jarosz (red.), Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki (s. 87–113). Kielce: WSETiNS.
 • Romanowska-Tołłoczko, A., Golbik, E. (2011). Professional competences in the perception of teachers of schools of different levels. W: J. Ogrodnik, E. Przybyła, K. Sas-Nowosielski (red.), Teacher in demanding times (s. 197–217). Katowice: AWF.
 • Romanowska-Tołłoczko, A., Nowak, A., Gnitecka, J. (2015). Level of self-esteem and assertiveness skills and teachers’ educational competences. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 5, 67–70.
 • Sparks, R. (1995). Istota poczucia własnej wartości: proste i skuteczne koncepcje poczucia własnej wartości u dorosłych i dzieci. Łódź: Ravi.
 • Tchorzewski, A. (1997). Nauczyciel wobec wyzwań demokratycznej edukacji. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej (s. 115–121). Warszawa: WSP ZNP.
 • Umiastowska, D. (2008). Przygotowanie studentów wychowania fizycznego do prowadzenia lekcji. W: T. Lisicki, T. Frałowicz (red.), Nauczyciele wychowania fizycznego wobec wyzwań edukacji (s. 99–108). Gdańsk: AWFiS.
 • Wegscheider-Crouse, S. (2007). Poczucie własnej wartości. Gdańsk: GWP.
 • Zubrzycka-Maciąg, T. (2007). Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym. Lublin: UMCS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-00d6959f-f177-4a7c-aef8-215bdd38bf10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.