PL EN


2013 | 12 | 1 | 21-32
Article title

Polska, niemiecka, czeska czy śląska kultura fizyczna? Próba podsumowania - refleksje nad wspólnymi badaniami

Authors
Content
Title variants
EN
Polish, German, Czech or silesian physical culture? An attempt of summary - reflections about mutual studies Uwagi PL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę krótkiej oceny dotychczasowych badań nad rozwojem kultury fizycznej na Śląsku, które realizowano w latach 2004–2012 w ramach polsko-niemieckiego projektu „Kultura fizyczna na Śląsku w XIX i XX wieku” pod kierunkiem Tomasza Jurka, Mirosława Ponczka, Bernarda Woltmanna (zestrony polskiej) oraz Karla-Heinza Schodroka i Norberta Urbainskiego (ze strony niemieckiej). Końcowym efektem badań są dwie monografie, w których po raz pierwszy ujęto dzieje kultury fizycznej na multikulturowym obszarze Śląska, znajdującego się w granicach Niemiec, a następnie Polski (wersja polska – Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury Fizycznej na Śląsku w latach 1919–1939;wersja niemiecka – Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812–1989). Na tym tle ukazano dylematy badawcze i terminologiczne, jakie towarzyszyły pracom licznej grupy redaktorów i autorów tekstów. Wskazano na najważniejsze problemy związane z realizacją badań nad pograniczem kultur, narodów i epok oraz wysunięto postulaty odnoszące się do przyszłych polsko-niemieckich projektów w zakresie historii kultury fizycznej.
EN
This article is an attempt to evaluate present research on development of physical culture in Silesia, that took place in 2004–2012 as a German-Polish project: “Physical cultures in Silesia in the 19th and 20th century” under the guidance of Tomasz Jurek, Mirosław Ponczek, Bernard Woltmann (Polish site) and Karl-Heinz-Schodrock and Norbert Urbainsky (German site). The pro- ject resulted with two monographs, that describe for the first time the history of the physical culture in multicultural area of Silesia, that used to be firstly part of Germany and later the part of Poland (polish version: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919–1939; German version: Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812– 1989). The numerous group of researchers and author s showed in this context all doubts and dilemmas that were connected with their scientific activities. They pointed out the most important issues related to the undertaken research over the this borderland of cultures, nations and eras. They also suggested some issues about the future German-Polish projects in the field of the history of physical education
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
References
 • Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań1997. Gaj J., Woltmann B. (red.), Zarys historii sportu w Polsce (1867–1996), Gorzów Wlkp. 1999.
 • Jurek T., Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1945, Gorzów Wlkp. – Poznań 2002.
 • Jurek T., Polnische Literatur – Ostoberschlesien und Oberschlesien, [w:] T. Jurek, K.-H. Schodrok (red.), Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812–1989, Weimar 2012, s. 36–49.
 • Jurek T., Polonijna kultura fizyczna w Niemczech (1918–1939), Warszawa 2013.
 • Jurek T., Schodrok K-H. (red.), Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812–1989, Weimar 1912.
 • Lipoński W., Encyklopedia sportów świata, Poznań 2001.
 • Lipoński W., Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012. Ordyłowski M., Polnische literatur –Niederschlesien, [w:] T. Jurek, K.-H. Schodrok (red.), Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812–1989 , Weimar 2012, s. 49–58.
 • Ponczek M., Schodrok K-H. (red.), Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury fizycznej na w latach 1919-1989 na Śląsku, Katowice 2009.
 • Przerwa P., Między lękiem a zachwytem. Sporty zimowe w Śląskich Sudetach i ich znaczenie dla regionu (do 1945 r.), Wrocław 2012.
 • Przerwa P., Odkryli dla nas piękno gór. Trzy sudeckie organizacje górskie 1881–1945: Verband der Gebirgsvereine an der Eule, Waldenburger Gebirgsverband, Zobtengebirgsverein. Toruń 2003.
 • Ueberhorst H., Vergangen nicht vergessen. Sportkultur im deutschen Osten und im Sudetenland, Von den Anfaengen bis 1945, Duesseldorf 1992.
 • Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00d9bd59-0da2-4ff3-ad2b-b4a31ae66d2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.