PL EN


2019 | 67 | 1 | 35-63
Article title

„Wiara oświeconych”. Uwagi metodologiczne o rozprawie Władysława Witwickiego oraz kilka przykładów stosunku „oświeconych” do Boga i wiary

Authors
Content
Title variants
EN
“Faith of the Enlightened”: Methodological remarks about Władysław Witwicki’s dissertation of and several examples of the attitudes of “the enlightened” towards God and faith
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pierwsza część artykułu zawiera logiczną rekonstrukcję oraz metodologiczną analizę niektó¬rych aspektów słynnej pracy Władysława Witwickiego pt. Wiara oświeconych”. W szczególno¬ści, analizie poddane są dokonane przez Witwickiego klasyfikacje wierzących oraz zasady tych klasyfikacji; wskazane są także błędy natury metodologicznej, jakich Witwicki się dopuszcza. W drugiej części tekstu dystynkcje Witwickiego zilustrowane zostały poprzez postawy względem Boga i wiary reprezentowane przez czterech przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Kazimierza Twardowskiego, Jana Łukasiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego, Józefa Marię Bocheńskiego.
EN
The first part of the article contains a logical reconstruction and a methodological analysis of some aspects of the famous Władysław Witiwcki’s work “Faith of Enlightened”. In particular, the classifications of believers and the principles of these classifications are analyzed; methodological errors committed by Witwicki are indicated. In the second part of the text, Witwicki's distinctions are illustrated by attitudes towards God and faith represented by four representatives of the Lvov-Warsaw School: Kazimierz Twardowski, Jan Łukasiewicz, Tadeusz Kotarbiński, and Józef Maria Bocheński.
Year
Volume
67
Issue
1
Pages
35-63
Physical description
Dates
published
2019-03-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • BROŻEK, Anna. 2010. Kazimierz Twardowski w Wiedniu. Warszawa: Semper.
 • BROŻEK, Anna. 2011. „Miejsce światopoglądu w życiu i w filozofii Kazimierza Twardowskiego”. W: Stanisław JANECZEK, Rafał CHARZYŃSKI i Michał MACIOŁEK (red.). 2011. Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, 317–327. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • JANECZEK, Stanisław, i Anna STAROŚCIC (red.). 2014. Filozofia a religia. Inspiracje — krytyka. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • JANECZEK, Stanisław, Rafał CHARZYŃSKI i Michał MACIOŁEK (red.). 2011. Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • KLESZCZ, Ryszard. 2014. „Twardowski o filozofii, nauce i religii”. W: JANECZEK, Stanisław, i Anna STAROŚCIC (red.). 2014. Filozofia a religia. Inspiracje — krytyka, 375–392. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • KOTARBIŃSKI, Tadeusz. 1958. „Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej”. W: Tadeusz KOTARBIŃSKI i Leopold INFELD. 1960. Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej. Religia i ja, 5–16. Warszawa: Książka i Wiedza, 1960.
 • KOTARBIŃSKI, Tadeusz, i Leopold INFELD. 1960. Przykład indywidualny kształtowania się postawy wolnomyślicielskiej. Religia i ja. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • ŁUKASIEWICZ, Jan. 1937. W: „W obronie logistyki”. W: Jan ŁUKASIEWICZ. Z zagadnień logiki i filozofii, 210–219. Warszawa, PWN, 1961.
 • ŁUKASIEWICZ, Jan. 1961. Z zagadnień logiki i filozofii. Warszawa: PWN.
 • ŁUKASIEWICZ, Jan. 2013. Pamiętnik. Warszawa: Semper.
 • MARCISZEWSKI, Witold. 1972. Podstawy logicznej teorii przekonań. Warszawa, PWN.
 • NIEZNAŃSKI, Edward. 1985. „Logika przekonań a wiara oświeconych”. Studia Philosophiae Christianae 21, nr 1: 157–162.
 • TWARDOWSKI, Kazimierz. 1926. „Autobiografia”. W: Kazimierz Twardowski. Myśl, mowa i czyn, 35–49. Warszawa: Semper, 2014.
 • TWARDOWSKI, Kazimierz. 2014. Myśl, mowa i czyn. Warszawa: Semper.
 • WITWICKI, Władysław. 1925/1927. Psychologia. T. I-II. Lwów: Lwowska Biblioteczka Pedagogiczna.
 • WITWICKI, Władysław. 1939. Wiara oświeconych. Warszawa: PWN.
 • WITWICKI, Władysław. 1980. „Ankieta w sprawie utraty wiary religijnej”. Euhemer nr 3(117): 103–113.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00e2f588-c710-4810-8e3c-f4bb3c16b218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.