Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 | 7 | 40-52

Article title

Prawne zasady dotyczące plików cookies a ochrona danych osobowych użytkownika Internetu

Content

Title variants

EN
Legal rules on cookie files and the protection of personal data of the Internet user

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest wskazanie wzajemnej relacji uregulowań prawnych zawartych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz prawie telekomunikacyjnym w odniesieniu do podstaw legalnego wykorzystywania oprogramowania instalowanego na urządzeniach użytkowników (nazywanego „ciasteczkami” lub „cookies”). Przedmiotem artykułu jest wskazanie regulacji prawnych w tym obszarze w kontekście reformy ram prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób wykonania obowiązków informacyjnych oraz pozyskania zgód przez obowiązanych do tego dostawców usług.
EN
The objective of the study is to indicate the relationship between legal rules contained in provisions on personal data protection and in telecommunications law with relation to legitimate use of software installed on user devices (called in English ‘cookies’). The subject of the article is to show applicable legal rules in the context of the reform of the legal framework of the European Union on the protection of personal data, with particular attention to the way information is provided and consent [from the users] obtained, by those service providers that are obliged to do so.

Year

Volume

6

Issue

7

Pages

40-52

Physical description

Dates

published
2017-11-30
printed
2017-11-30

Contributors

 • Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

References

 • Barta, P. i Litwiński. P. (2015). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Brzozowska, M. (2012). Ochrona danych osobowych w sieci. Wrocław: PRESSCOM.
 • Federczyk, W. (2013). Badania podstaw aksjologicznych prawa procesowego w zakresie jawności i jej ograniczeń. W: Z. Cieślak, G. Szpor (red.), Jawność i jej ograniczenia. T. II. Podstawy aksjologiczne( wyd. 1.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Adamski, D. (2007). O ochronie danych w telekomunikacji. W: J. Gołaczyński (red.), Prawo Mediów Elektronicznych, 6/2007 – dodatek do Monitora Prawniczego Nr 4.
 • Kmieciak, Z. (2013). Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń. W: G. Szpor (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. III, Skuteczność regulacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Konarski, X. (2002). Internet i prawo w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego.
 • Lewiński, A. (2008). Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów. 10-lecie polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych. W: G. Goździkiewicz, M. Szabłowska (red.), Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, Toruń: TNOIK.
 • Litwiński, P. (2016). Nowe rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych i jego wpływ na społeczeństwo informacyjne. Wybrane zagadnienia. W: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Mednis, A. (2002). Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności w świetle dyrektywy UE z dnia 12 lipca 2002 roku o prywatności w komunikacji elektronicznej. Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, 4.
 • Pachuca-Smulska, B. (2013). Prawo do informacji i edukacji podstawą ochrony interesów konsumenta. W: M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Piątek, S. (2013). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Piotrowski, R. (2016). Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jako wartości konstytucyjne. W: A. Mednis (red.), Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Safjan, M. (2002). Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1.
 • Szpor, G. (1991). Publicznoprawna ochrona danych osobowych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12.
 • Szpor, G. (2011). W: I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, K. Strzyczkowski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Warszawa: LexisNexis.: .

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-00ed8723-4c95-46ef-a263-a0a582996c64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.