PL EN


2013 | 151 | 215-230
Article title

Polish Upper Class as a New Consumer Segment

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In light of the significant stratification of Polish middle class, the formation of a group of people representing the "seed" Polish upper class seems to be obvious. This is a group almost totally unrecognized by economic sciences, though representing a very important segment of customers. The difficulties in the recognition of the group are not only the consequence of the lack of developmental analogies to other market economies (almost 60- year long break in functioning of this class in Poland), but also its hermetic nature. The paper will also present the major dilemmas encountered by the authoress at the stage of carrying out her research surveys.
Year
Volume
151
Pages
215-230
Physical description
Contributors
References
 • Bombol M.: Kształtująca się polska klasa wyższa. Szkice ekonomiczno-społeczne. SGH, Warszawa 2012.
 • Bombol M.: Psychograficzne aspekty funkcjonowania polskiej klasy wyższej. In: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku. Red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2012.
 • Gdula M., Sadura P.: Style życia i porządek klasowy w Polsce. Scholar, Warszawa 2012.
 • Giddens A.: Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Jasiecki K.: O nieznanych, z reguły niezbadanych kręgach bogactwa. In: Polacy równi i równiejsi. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011.
 • Jasiecki K.: Elita Biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. IFiS PAN, Warsaw 2002.
 • Kochan J.: Studia z teorii klas społecznych w Polsce. Scholar, Warszawa 2011.
 • Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne. Red. M. Bombol, A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, R. Kasprzak, B. Mróz, T. Słaby. Warsaw School of Economics, Warsaw 2006.
 • Pietrzak J.: Dwa oblicza private banking. "Bank" 2003, 11.
 • Polacy równi i równiejsi. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.
 • Polacy we współczesnej Europie. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce - edycja 2011. KPMG, Warszawa 2011.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce - edycja 2012. KPMG, Warszawa 2012.
 • Warner W. L.: Social Class In America, A Manual of Procedure for the Measurement of Social Status, Science Research Associates. Chicago 1949.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00ff9909-5c14-4c70-9b18-9c46f99a5e89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.