PL EN


2013 | 22(3) | 131-148
Article title

Rządzenie aktywizacją – ujęcie metodologiczne

Authors
Content
Title variants
EN
Governance of activation – methodological approach
Languages of publication
Abstracts
PL
Podstawowym celem artykułu jest określenie użyteczności koncepcji rządzenia (governance) dla analizy programów aktywnej polityki społecznej (APS). W opracowaniu wykazano, że governance jest szeroka perspektywą badawczą, która pozwala na wielowymiarowe badania empiryczne. Rządzenie jest właściwą kategoria do analizowania funkcjonowania podmiotów polityki społecznej odpowiedzialnych za programy aktywnej polityki społecznej. Podstawową zaletą governance jest aktualność tego podejścia, którą dobrze oddaje hasło „rządzenia bez rządu” w ramach powiązań sieciowych i z wykorzystaniem szerokie spektrum instrumentów współczesnego zarządzania.
EN
The main objective of this paper is to discuss a general concept of governance for the analysis of active social policy programs (APS). The study shows that governance is a broad prospect research, which allows for multi-dimensional empirical studies. Governance is the right category to analyze the functioning of bodies responsible for social policy programs of an active social policy. The main advantage of governance is the relevance of this approach, which is well illustrated by the slogan “governance without government” in the network connections and using a wide range of contemporary management instruments.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01017bc7-859d-49ae-8360-734091beb6b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.