Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 55(4) Ekonomia XIV | 231-240

Article title

Wpływ wybranych regulacji europejskich na przyszłość ładu korporacyjnego w bankach

Authors

Content

Title variants

EN
Impact of the Selected European Regulations on the Future of Corporate Governance in Banks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu koncepcyjnego jest ocena ewentualnego wpływu regulacji bankowych opracowywanych w wyniku kryzysu finansowego na ład korporacyjny, a ogólniej rzecz biorąc, na sposób zarządzania bankami. Weryfikacji poddano następującą hipotezę: w zasadzie żadna z wprowadzanych regulacji nie wpływa bezpośrednio na poprawę jakości ładu korporacyjnego w bankach. Nadziei na poprawę tego stanu rzeczy należy upatrywać w analizie i wnioskach z niej płynących dotyczących planów naprawczych przewidzianych przez Dyrektywę o naprawie i uporządkowanej likwidacji banków. Zastosowano metodę analizy wybranych aktów prawnych oraz opracowań Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego.
EN
The subject of this conceptual article is to assess a possible impact of bank regulations being worked out in result of the financial crisis on corporate governance or, more generally, on the way banks are managed. The author verified the following hypothesis: in principle, none of the introduced regulations has a direct impact on improvement of the corporate governance quality in banks. The hope to improve this state of affairs should be seen in the analysis and conclusions stemming therefrom concerning the recovery plans envisaged by the Bank Recovery and Resolution Directive. There is applied the method of an analysis of the selected legal acts and studies of the European Banking Authority.

Year

Pages

231-240

Physical description

Contributors

  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa

References

  • EBA (2017), EBA recovery planning, Comparative report on recovery options, 01 March.
  • Financial Stability Review (2016), Systemic implications of the European bail-in tool: a multi-layered network analysis, May – Special features
  • Zombirt J. (2016), Bail-in: Fully-Fledged Illusion?, “The Polish Quarterly of International Affairs”, Vol. 25, No. 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0101d625-6e9f-48b5-8c0a-d6e4a4ca2b30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.