PL EN


2014 | 3(12) | 141-155 (15)
Article title

KOMUNIKACJA POLITYCZNA W INTERNECIE NA SZCZEBLU LOKALNYM. REKONESANS BADAWCZY

Content
Title variants
EN
POLITICAL COMMUNICATION AT THE LOCAL LEVEL VIA THE INTERNET. RESEARCH RECONNAISSANCE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The following paper presents the results of original research focused on analyzing online activities of politicians at the local level. The object of analysis were tools of political communication on the Internet – web pages, personal Facebook accounts, Facebook pages and Twitter accounts – used by the councillors and mayors of cities that are capitals of districts in the Opole Voivodeship. Results of the research confirm the following hypotheses: 1) Politicians at the local level use online tools less often then politicians at the national level; 2) online communication tools are used similarly to traditional media – as one-way communication channels; 3) online communication tools are more intensively used by mayors than councillors.
Year
Issue
Pages
141-155 (15)
Physical description
Contributors
 • Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 89, 45–061 Opole, e-mail: bchoros@uni.opole.pl
author
 • Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 89, 45–061 Opole, e-mail: skrabacz@gmail.com
References
 • Annusewicz O., Morawski A., 2014, Social media in political communication in Central Europe - quantitative analysys. Social media political index 2014, „E-politykon” nr IX, 2014, s. 9–42.
 • Batorski D., Nagraba M., Zając J.M., Zbieranek J., 2012; Internet w kampanii wyborczej 2011, Warszawa.
 • Batorski D., 2013, Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. [Special issue], Contemporary Economics, 7, s. 317–341.
 • Internauci 2013 2013 CBOS BS/75/2013, Warszawa.
 • Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci, 2013, red. M. Musiał-Karg, Toruń.
 • Downey J., Fenton N., 2003, New media, counter publicity and the public sphere, „New Media & Society” 5(2), s. 185–202.
 • Facebook 2013, Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków, https://www.facebook.com/legal/terms (10.05.2013).
 • Facebook 2014, Regulamin usługi Strony na Facebooku, https://www.facebook.com/page_guidelines.php (10.05.2013).
 • Fraser N., 1992, Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy [w:] Habermas and the Public Sphere, (red.) C. Calhoun, s. 109–142, Cambridge, MIT Press.
 • Freelon D. G. 2010, Analyzing online political discussion using three models of democratic communication, „New media & Society” XX(X), s. 1–19
 • Główny Urząd Statystyczny 2013, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013, Warszawa.
 • Jaśniok M., 2010, Marketing polityczny w środowisku wirtualnym, Katowice.
 • Kampania w sieci. Analiza wyborów samorządowych 2010 roku 2011, red. J.M. Zając,D. Batorski, Warszawa.
 • Lakomy M., 2013, Demokracja 2.0 Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków. Media społecznościowe w komunikacji politycznej w Europie Środkowej – ujęcie ilościowe. Social Media Political Index 2014 2014, Badanie przeprowadzone przez Ośrodek Badań Politologicznych UW w dniach 1–31 stycznia 2014 r. Kierownik naukowy badania: O. Annusewicz.
 • Mider D., 2008, Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa. Płudowski T., 2008, Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa.
 • Szaban D., 2010, Internet w kampanii wyborczej. Analiza socjologiczna mobilizacji elektoratu w wyborach parlamentarnych w 2005 roku w Polsce, Zielona Góra.
 • Trzeciak S., 2010, Marketing polityczny w Internecie, Warszawa.
 • Wirtualnemedia.pl 2014, Twitter rekordowo popularny w Polsce. Jacy są jego użytkownicy? 27.02.2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/twitter-rekordowo-popularnyw-polsce-jacy-sa-jego-uzytkownicy/page:1 (10.05.2014).
 • World Internet Project Poland, 2013, Warszawa.
 • Zieliński J., 2013, Marketing polityczny w Internecie, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-010936ed-3092-4920-9692-10f810f90c34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.