PL EN


2014 | 18 | 200-212
Article title

Wzniosła bezprzedmiotowość. Abstrakcja w malarstwie Paula Cézanne’a

Content
Title variants
EN
Sublimity of Non-objectivity. About Abstraction in Paul Cézanne’s Painting
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
My primary aim in this essay is to understand origins of abstract background of Cézanne’s painting. Under what conditions does accurate ‘abstract’ representation of the physical world is possible? I show that Cézanne’s painting is not a simply reduction of reality, but original proposition of reconstruction of seeing. Using a conception of sublime in Kant’s point of view; as a distinctive perceptual and psychological phenomenon I argue that non-objectivity painting, as well as abstract painting, represent the physical, social and developmental world not less, than primitive type of representation, which is based on the concept of illusion. I believe that philosophy and aesthetics has a tradition and a set of methodological and conceptual tools, which can’t be ignored in understanding of Cézanne’s painting.
Keywords
Year
Volume
18
Pages
200-212
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, tłum. M. Ochab, s. 78.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I, Warszawa 1958.
 • P. Cornell, Drogi raju. Przypisy do zaginionego rękopisu, tłum. A. Chojecki, Gdańsk 2003, s. 97.
 • G. Apollinaire, Kubiści, tłum. J. J. Szczepański, Kraków 1967, s. 31.
 • R. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, tłum. M. Szuba, Gdańsk 2011, s. 132–133.
 • P. Cézanne, Z listów do Emila Bernard, tłum. H. Morawska, [w:] Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1977, s. 45.
 • P. Mondrian, Rzeczywistość naturalna i abstrakcyjna, tłum. W. Juszczak, [w:] Artyści o sztuce, dz. cyt., s. 409.
 • Th.W. Adorno, Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 356.
 • F. Léger, Funkcje malarstwa, tłum. J. Guze, Warszawa 1970, s. 58.
 • J. Derrida, Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003, s. 8.
 • I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1986, s. 136.
 • H. Damish, Oko w żółci kadmowej, tłum. M. Prosowska, Gdańsk 2006, s. 61.
 • R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, dz. cyt., s. 213.
 • J.F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, tłum. M. Bińczyk, [w:] Teksty drugie, 1996, nr 2–3.
 • H. Damisch, Oko w żółci kadmowej, s. 269.
 • G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964, t. I, s. 24.
 • D. Arasse, Detal. Historia malarstwa w zbliżeniu, tłum. A. Arno, Kraków 2013, s. 160.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0115fad8-e00d-45d6-9337-ec5adec61db2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.