PL EN


2017 | 6 (19) nr 2 | 177-189
Article title

Prawnoautorskie aspekty szkolnej katechezy z wykorzystaniem utworów audiowizualnych

Content
Title variants
EN
Copyrights Aspects of School Catechesis with the Use of Audiovisual Works
FR
Les aspects juridiques de la catéchèse scolaire à l’aide d’œuvres audiovisuelles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na lekcjach religii w szkole, jako uzupełnienie przekazu werbalnego katechety, mogą być prezentowane utwory audiowizualne. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego, nie jest do tego potrzebna jakakolwiek zgoda, jeśli ma to miejsce w celach dydaktycznych i w związku z potrzebą zilustrowania przekazywanych treści. Wymóg ten zostanie spełniony, jeśli tematyka utworów audiowizualnych będzie zgodna z zatwierdzonym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Katechizacji programem nauczania lekcji religii. Katecheta może również w celach dydaktycznych sporządzać kopie fragmentów utworów audiowizualnych i przekazywać je uczniom w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego.
EN
At the school religion lessons, audiovisual works may be presented as supplementary to the verbal communication of a catechist. According to the Polish author rights, there is no need for any consent if this is done for educational purposes and for the need of illustrating the provided content. This condition will certainly be fulfilled if the theme of audiovisual works will be in line with the religion lessons curriculum, approved by the Commission for Catechesis of the Polish Bishops’ Conference. The catechist may also make copies of audiovisual works for educational purposes and transfer them to pupils for their educational fair use.
Contributors
 • doktorant, Katedra Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego, Instytut Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; adres do korespondencji: ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław, Poland, mskwierczynski@wp.eu
References
 • Banasiuk, Joanna. 2012. Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Barta, Janusz, i Ryszard Markiewicz. 2016. Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Barta, Janusz, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, i Elżbieta Traple. 2011. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Barta, Janusz, red. 2007. System prawa prywatnego. T. 13. Prawo autorskie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Czajka, Dariusz. 2010. Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
 • Lewandowski, Krzysztof, red. 2011. Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej. Poznań: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
 • Siewicz, Krzysztof. 2017. „Prawo autorskie w edukacji: jak uniknąć naruszeń.” http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/prawo-autorskie-w-edukacji-jak-unikac-naruszen_KOED.pdf [dostęp: 31.07.2017].
 • Szczotka, Jerzy. 2009. „Utwory audiowizualne – stan oczekiwania na nowelizację prawa autorskiego.” Przegląd Sądowy 1:31-47.
 • Ślęzak, Piotr. 2012. Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Wojciechowska, Anna. 1996. „Twórcy dzieła audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1:53-74.
 • Wojciechowska, Anna. 1999. Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-011bd21e-ee63-41db-b82c-4b7a6f0f4636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.