Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 |

Article title

Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców – przegląd teorii i badań

Content

Title variants

EN
Adult Children of Divorced Parents – an overview of theory and research

Languages of publication

Abstracts

PL
Współcześnie w środowisku naukowym trwa dyskusja dotycząca przeobrażeń instytucji rodziny. Statystyki pokazują od lat wzrastającą liczbę rozwodów w państwach rozwijających się i rozwiniętych, co potwierdza zasadność zajmowania się problematyką rozwodu i konsekwencjami jakie za sobą niesie dla członków rodziny. Rozwód jest tematem licznych publikacji, lecz skupiają się one głównie na radzeniu sobie z tą sytuacją osób rozwodzących się i ich dzieci. Coraz częściej dostrzega się jednak konieczność poznania długoterminowych konsekwencji rozwodu dla dzieci rozwodników. Artykuł zawiera przegląd wybranych podejść i badań na temat rozwodu, dzieci osób rozwiedzionych, ale przede wszystkim tych dotyczących dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców.
EN
The scientifi c world is currently engaged in a discussion regarding the transformation of the institution of family. For many years now statistics have shown an increasing occurrence of divorce in both well-developed and developing countries, which underlines the legitimacy of concentrating on the fi eld of divorce and the consequences of it for the family. Divorce is the main topic of many publications, but these focus mainly on situation-coping of the divorcees and their children. The need for recognising the long-term consequences of divorce for the children of the divorced people is more oft en perceived these days. The article includes a review of chosen approaches and researches in the area of divorce, children of divorced parents and, above all, the adult children of divorced parents.

Year

Issue

3

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1426

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-011d4f03-9744-4893-8ec9-368a40172020
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.