PL EN


2018 | 1(103) | 37-42
Article title

Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami

Authors
Content
Title variants
EN
Structural Analysis of Property Management Services Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi przez właścicieli często nie daje zadawalających efektów rzeczowych jak i finansowych. Skłania to ich do poszukiwania wyspecjalizowanych firm, którym mogliby przekazać sprawy zarządzania swoimi nieruchomościami. Takie postępowanie właścicieli tworzy popyt na usługi zarządzania nieruchomościami i jest przyczyną powstawania i rozwoju wyspecjalizowanych firm, które generowałyby podaż takich usług. Właściciele nieruchomości i firmy zarządzające stanowią podstawowe elementy rynku usług zarządzania nieruchomościami. Bardziej wnikliwa analiza tego zjawiska prowadzi do wskazania trzeciego, ważnego elementu tego rynku, a mianowicie przedsiębiorstw oferujących firmom zarządzającym usługi wspomagające zarządzanie nieruchomościami. Na polskim rynku, jak się wydaje, ciągle brakuje firm, które mogłyby na zlecenie właścicieli efektywnie i kompleksowo zarządzać ich nieruchomościami. Brakuje też przedsiębiorstw zdolnych dostarczać odpowiednie usługi wspomagające zarządzanie nieruchomościami. Wynika stąd stwierdzenie, że zarządzanie nieruchomościami, jako złożony proces, jest atrakcyjnym obszarem dla przedsiębiorczości. Podstawowy cel badawczy, zrealizowany w opracowaniu to określenie zakresu podmiotowego, przedmiotowego i funkcjonalnego rynku usług zarządzania nieruchomościami.
EN
Commercial property management by owners often does not bring satisfactory results, either real or financial ones. This prompts them to look for specialised companies that they could outsource the management of their property to. The rising demand for property management services generates a demand for property management services and is the reason behind emergence and development of specialised companies which would provide supply of such services. Real estate owners and management companies are the essential elements of the property management services market. A more thorough analysis of this phenomenon leads to the identification of a third, important element of this market, namely enterprises that offer support services to property management companies. On the Polish market, it seems that there is still a shortage of companies that could manage their properties efficiently and comprehensively under commission by owners. There is also a shortage of enterprises able to provide appropriate services supporting property management. This results in the undersupply of companies providing professional property service, thus property management is still an attractive area for entrepreneurship. The basic research goal, implemented in the study, is to define the subjective, objective and functional scope of the property management services market.
Year
Issue
Pages
37-42
Physical description
Dates
published
2018-03-31
Contributors
author
References
 • Belniak, S. (2001). Rozwój rynku nieruchomości wPolsce na tle krajów wysoko rozwiniętych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej wKrakowie.
 • Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System ifunkcjonowanie. Warszawa: Poltex.
 • Falkenbach, H. (2010). Selection of the organisation mode for international property investments. Property Management, 28(2), 122-130.
 • Klingenberg, B., Brown, R. J. (2006). Optimization of residential property management. Property Management, 24(4), 397-414.
 • Kolud, K. (2007). Specyfikacja warunków świadczenia usługi outsourcingowej jako gwarant jej jakości wzarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Świat Nieruchomości, 61(3), 4-7.
 • Kucharska-Stasiak, E. (red.) (2000). Zarządzanie nieruchomościami. Łódź: Valor.
 • Kusztal, K., Nalepka, A. (2003). Rola izakres negocjacji wzarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna wKrakowie, (614), 75-87.
 • Lam, T. Y. (2008). The impact of management measures on performance of outsourced professional housing maintenance services. Property Management, 26(2), 112-124.
 • Li, J., & Monkkonen, P. (2014). The value of property management services: an experiment. Property Management, 32(3), 213-223.
 • Mucha, I. (2001). Zarządca jako kreator wartości rynkowej nieruchomości. [w:] E. Kucharska-Stasiak (red.), Bariery rozwoju rynku nieruchomości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Najbar, K. (2013). Rynek usług zarządzania nieruchomościami. Warszawa: Poltext.
 • Najbar, K., Nalepka, A. (2007). Rynek usług zarządzania nieruchomościami wPolsce. Świat Nieruchomości, 59-60(3), 4-8.
 • Nalepka, A. (2004). Organizacja zarządzania nieruchomościami wsystemie zleceniowym. Nieruchomości CH Beck, (7), 34-38.
 • Nalepka, A. (2005). Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami wPolsce. Świat Nieruchomości, 51, 43-48.
 • Nalepka, A. (2012). Formy organizacyjne działania przedstawicieli licencjonowanych zawodów związanych zgospodarowaniem nieruchomościami wPolsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego wKrakowie, 896, 19-38.
 • Nalepka, A. (2015). Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje. Świat Nieruchomości, 1(91), 53-58.
 • Palm, P. (2013). Strategies in real estate management: two strategic pathways. Property Management, 31(4), 311-325.
 • Poon, J., Brownlow, M. (2014). Competency expectations for property professionals in Australia. Journal of Property Investment & Finance, 32(3), 256-281.
 • Szromnik, A. (2003). Rynek nieruchomości wujęciu strukturalnym − próba uporządkowania elementów izależności. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna wKrakowie, (614), 17-34.
 • Śliwiński, A., Śliwiński B. (2006). Facility management. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Tertelis, M. (2001). Jak wybrać profesjonalnego zarządcę nieruchomości wspólnej cz. 1. Nieruchomości CH Beck, (12).
 • Tunde Oladokun, T., Ojo, O. (2011). Incursion of non-professionals into property management practice in Nigeria. Property Management, 29(3), 305-320.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0120a122-b113-4745-bd06-9b16e4302f0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.