PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 224-243
Article title

BRAZIL´S NUCLEAR POLICY AND ITS RISE ON INTERNATIONAL STAGE

Content
Title variants
PL
POLITYKA NUKLEARNA BRAZYLI I JEJ ZNACZENIE NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
From global point of view, there is certainly no shortage of academic contributions, professional scientific analyses or journalistic articles focused on Brazil and its nuclear program. However, such an assertion cannot be used when discussing Central European knowledge of Brazil’s nuclear program and security ambitions. Considered all above, this article aims to bring closer the current South-American leader to readers in our region and briefly introduce them to its nuclear program, influence it has on forming Brazil’s foreign security policy and projection of the country internationally.
PL
Z globalnego punktu widzenia z pewnością nie brakuje prac naukowych, profe-sjonalnych analiz naukowych czy artykułów dziennikarskich poświęconych Brazylii i jej programowi jądrowemu. Twierdzenia takiego nie można jednak wykorzystać przy omawianiu środkowoeuropejskiej wiedzy o programie nuklearnym Brazylii i ambicjach w zakresie bezpieczeństwa. Rozważając powyższe, niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie aktualnego przywódcy Ameryki Południowej dla czytelników w naszym regionie i krótko przedstawić je programowi jądrowemu, wpłynąć na kształtowanie zagranicznej polityki bezpieczeństwa. Brazylii i projekcję kraju na arenie międzynarodowej.
Contributors
author
 • The Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University
References
 • Brenner, J. Michael. 2009. NuclearPower and Non-Proliferation. TheRemakingof U.S. Policy. Cambridge : Cambridge University Press
 • Centro de informaçõesnucleares. 1977. ʺO programa nuclear brasileiroʺ. Biblioteca Digital Memória da CNEN. Accessed December 14, 2015. http://memoria.cnen.gov.br/Doc/pdf/ cronologia/B0000003.pdf
 • Centro Tecnológicoda Marinhaem São Paulo, 2016. ʺSubmarino Nuclear.ʺCentro Tecnológicoda Marinhaem São Paulo. AccessedJanuary 19, 2016. https://www1. mar.mil.br/ ctmsp/ submarino -nuclear
 • Cirnicione, Joe. 2004. ʺA Brief History of the Brazilian Nuclear Program ʺCarnegie Endowment for International Peace. August 18, 2004. Accessed November 17, 2015. http:// carnegieen dowment.org/2004/08/18/brief-history-of-brazilian-nuclear-program
 • De Seixas Corrêa, LuizFelipe. 2013. Brazil in theUnitedNations 1946 – 2011. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão.
 • Espach, Ralph and TulchinJoseph. 2010. ʺBrazil´sRisingInfluence and Its Implications for Other Latin AmericanNations.ʺ Center forNavalAnalyses, June 2010. Accessed December 14, 2015. https://www.cna.org/sites/default/files/ CNA%20Brazils %20%20Rise%20and %20Implications%20for%20Neighbors.pdf.
 • Gall, Norman. 1976. ʺAtomsforBrazil. DangersforAllʺ. ForeignPolicy, no.23, vol. 3: 155-201
 • Gaspari, Elio. 2004. A Ditadura Encurralada. Sãõ Paulo: Companhia das Letras.
 • International Atomic Energy Agency. 1976. ʺBrazil´s Nuclear Power Programmeʺ. IAEA Bulletin, vol 18, no. 3/4
 • Kassenova, Togzhan, 2014. Brazil´s Nuclear Kaleidoscope. An Evolving Identity. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
 • Kassenova, Togzhan. 2015. ʺTurbulent Times for Brazil´s Nuclear Projectsʺ Carnegie Endowment for International Peace. October 29, 2015. Accessed February 8, 2016. http://carnegieendowment.org/2015/10/29/turbulent-times-for-brazil-s-nuclear-rojects/ikk6
 • Kidd, Steve. 2013. ʺBrazil – where is it going in nuclear?ʺ Nuclear Engineering Inter-national, September 16, 2013. Accessed October 25, 2015. http://www.neimagazine.com/ opinion/opinionbrazil-where-is-it-going-in-nuclear/.
 • Olak A., Labuzik M., Europska Unia. Vybrane Temy. WSBiP v Ostrowiec Św. 2013.
 • Nedal, K. Dani. 2011. ʺThe US and Brazil´s nuclear programʺ Fundação Getúlio Vargas, School of Social Sciences, Center for International Relations. June 2011. Accessed March 23, 2016.
 • Patti, Carlo. 2012. ʺOrigins and Evolution of the Brazilian Nuclear Program 1947 - 2011ʺ Woodrow Wilson Center for International Scholars. November 15, 2012. Accessed October 17, 2015. https://www.wilsoncenter.org/publication/origins-and-evolution-the-brazilian-nuclear-program-1947-2011
 • Rühle, Hans. 2010. ʺNuclear Proliferation in Latin America: Is Brazil Developing the Bomb?ʺ Spiegel Online International. May 7, 2010. Accessed January 19, 2016. http://www. spiegel.de/international/world/nuclear-proliferation-in-latin-america-is-brazil-developing-the-bomb-a-693336.html
 • Skidmore, E. Thomas. 1990. The Politics of Military Rule in Brazil, 1946-1985. Oxford : Oxford University Press
 • Squassoni, Sharon and Fite, David. 2005. ʺBrazil´s Nuclear History.ʺ Arms Control Association. October 1, 2005. Accessed January 17, 2016. https://www. armscontrol. org/act/2005_10/Oct-Brazil-History
 • Stalcup, Travis. 2012. ʺWhat is Brazil up to with its Nuclear Policy?ʺ Georgetown Journal of International Affairs. October 10, 2012. Accessed November 13, 2016. http://journal. georgetown.edu/what-is-brazil-up-to-with-its-nuclear-policy-by-travis-stalcup/
 • Statement by AmbassadorAntonio Guerreiro, Permanent Representativeof Brazil to the Conference on Disarmament, Headofthe Brazilian Delegation to the I Preparatory Committeeforthe 2015 Review Conferenceofthe Parties to theTreaty on the Non-Proliferationof Nuclear Weapons, May 2012, Accessed November 17, 2015. https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uplads//WMD/Nuclear/NPT2015/PrepCom 2012/statements/20120502/Brazil.pdf
 • TheLibraryofCongress Country Studies. 1997. ʺBrazil: A Country Studyʺ. LibraryofCongress. April1997.https://cdn.loc.gov/master//frdcstdy/br/brazilcountrystu00huds0/brazilcountry stu00huds_0.pdf
 • Wöhlcke, Manfred. 1987. Brasilienals Produzentund Exporteur von Rüstungsgütern. Austin: Universityof Texas.
 • WoodrowWilsonInternational Center forScholars. 2016. ʺUS Embassy Cable, Brazilian Public Reaction to US Nuclear Policiesʺ Woodrow Wilson International Center for Scholars, Lastmodi fied Accessed March 23, 2016. http://digitalarchive.wilsoncenter. org/document /115212
 • World Nuclear Association. 2016. ʺNuclearPower in Brazil.ʺWorld Nuclear Associa-tion. Last modi fied July 2016. AccessedJuly 15, 2016. http://www.world-nuclear.org/ information - library/country-profiles/countries-a-f/brazil.aspx
 • Wrobel., Paulo. 1996. ʺBrazil and the NPT: Resistance to Change?ʺSecurityDialogue, vol. 27: 337 -347
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01233685-03ce-4edc-be9c-bfb92790c572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.