PL EN


2016 | 4 (363) | 267-276
Article title

Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku − charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego

Authors
Content
Title variants
EN
The Increase in Sales of Vinyl Records in the Second Decade of the 21st Century – Characteristics of the Phenomenon Contradictive to the Trends in the Global Phonographic Market
RU
Рост продаж грампластинок во второй декаде XXI в. – характеристика явления, идущего вразрез с трендами мирового фонографического рынка
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie okoliczności występowania interesującego z punktu widzenia marketingu zjawiska dynamicznego wzrostu sprzedaży płyt gramofonowych na świecie, w sytuacji kiedy ta forma produktu muzycznego od 20 lat była uważana za przeżytek. Wskazano przyczyny wzrostu zainteresowania „winylami” oraz bieżące problemy związane z wytwarzaniem i dystrybucją tych produktów. Artykuł ma charakter przeglądowy.
EN
The aim of the article was to present the circumstances of the occurrence of marketing phenomenon: a dynamic growth in sales of phonograph records in the world, in the situation when this form of music product has been considered obsolete for more than 20 years. The reasons for the growing interest in vinyl and the present problems associated with production and distribution of these products are indicated. The article if of the review nature.
RU
Цель рассуждений – представить обстоятельства выступления интересного с точки зрения маркетинга явления динамичного роста продаж грампластинок в мире в ситуации, когда эта форма музыкального продукта в течение 20 последних лет считалась пережиточной. Указали причины роста интереса к винилам и текущие проблемы, связанные с производством и распределением этих продуктов. Статья имеет обзорный характер.
Year
Issue
Pages
267-276
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Brewster B. (2015), Vinyl sales may be rising, but have you seen who’s buying it?, “The Guadrian”, http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/07/vinyl-sales-tesco-lps-labels [dostęp: 07.12.2015].
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Friedlander J.P. (2015), “News and Notes on 2015 RIAA Shipment and Revenue Statistics”, IFPI, http://www.riaa.com/wp-content/uploads/2016/03/RIAA-2015-Year-End-shipments-memo.pdf [dostęp: styczeń 2016].
 • Friedlander JP. (2016), Vinyl (Still) Rocks, “RIAA News”, http://www.riaa.com/vinyl-still-rocks/ [dostęp: 23.03.2016].
 • Gibson M. (2015), Here’s Why Music Lovers Are Turning to Vinyl and Dropping Digital, “Time”, http://time.com/3663568/vinyl-sales-increase/ [dostęp: 13.01.2015].
 • IFPI Global Music Report 2016. State of the Industry Overview 2016 (2016), IFPI, http://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2016 [dostęp: 12.04.2016].
 • IFPI publishes global vinyl market details (2015), IFPI, http://www.ifpi.org/news/IFPI-publishes-global-vinyl-market-details [dostęp: 17.04.2015].
 • Ingham T. (2015), Global record industry income drops below $15bn for first time in decades, http://www.musicbusinessworldwide.com/global-record-industry-income-drops-below-15bn-forfirst-time-in-history/ [dostęp: 14.04.2015].
 • Maj M. (2014), Sprzedaż płyt winylowych szybko rośnie. Dlaczego piractwo ich nie wykończy?, „Dziennik Internautów Biznes i Prawo”, http://di.com.pl/sprzedaz-plyt-winylowych-szybko-rosnie-dlaczego-piractwo-ich-niewykonczy-49313 [dostęp: 08.01.2014].
 • McIntyre H. (2016), Vinyl Sales Surged 30 Percent In 2015, Led By Adele And Taylor Swift, “Forbes”, http://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2016/01/08/vinyl-sales-surged-30-percent-in-2015-led-by-adele-and-taylor-swift/#5474fd9930f1 [dostęp: 08.01.2016].
 • Music Watch (2016), Music Acquisition, http://www.musicwatchinc.com/research-studies/music-acquisition/ [dostęp: grudzień 2015].
 • Nelson K. (2014), Analog Trends: Vinyl record sales on pace to exceed 7 million, but at what cost?,Digital Trends, http://www.digitaltrends.com/music/vinyl-record-sales-pace-exceed-7-million-cost/[dostęp: 03.12.2014].
 • O’Kane J. (2015), Streaming music. The music industry’s new song and dance, “The Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/the-music-industrys-new-song-and-dance/article25066989/ [dostęp: 22.06.2015].
 • Polska branża muzyczna podsumowała rok 2015 (2016), ZPAV, http://zpav.pl/aktualnosci.php?idaktualnosci=1347 [dostęp: 08.04.2016].
 • Record Store Day (2015), http://www.recordstoreday.com/Home [dostęp: styczeń 2016].
 • Ringen J. (2015), Digital May Dominate Music Consumption, But Majority of Vinyl Buyers Are 35 and Under, “Billboard”, http://www.billboard.com/articles/business/6494974/digital-dominate-vinyl-buyers-are-35-under [dostęp: 09.03.2015].
 • Rogers K. (2015), Why millenials are buying more vinyl records, CNBC, http://www.cnbc.com/2015/11/06/why-millennials-are-buying-more-vinyl-records.html [dostęp: 06.11.2015].
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-012628c5-44ad-4d73-ba06-a3d06bec9f44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.