PL EN


2005 | 7 | 221-233
Article title

Podatkowe i fiskalne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w turystyce

Authors
Content
Title variants
EN
Tax and fiscal barriers formed in tourism against the development of small and medium-sized companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono definicję małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), obowiązujące kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw oraz znaczenie MSP we wzroście gospodarczym i rozwoju społecznym. Najwięcej miejsca poświęcono na omówienie barier podatkowych i fiskalnych rozwoju tego sektora. Na zakończenie podano sposoby obliczania podatku VAT w turystyce.
EN
The article presents a discussion on the idea of small and medium-sized companies (SME) it also indicates their importance in the economic and social development, the same as their role in leveling off the tension on the labor market has been presented in the article. Particular attention has been paid to discussions on the development barriers of SME—especially tax and fiscal ones. In the final part of the article some legally binding tax regulations have been provided, which are exercised in tourism and which give an example of the complexities of tax laws and the ambiguities of tax regulations.
Year
Issue
7
Pages
221-233
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
References
 • Czaja I., Małe i średnie przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorczość i rozwój firmy, pod red. J. Targalskiego, AE, Kraków 1999.
 • Dzierżanowski W., Stachowiak M. (red.), Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1999-2000, PARP, Warszawa 2001.
 • Grudzewski M. W., Hejduk I., Charakterystyka small businessu w Polsce i na świecie [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Odorzyńska E., Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy, EiOP, 3/2003.
 • Piasecki B., Mała firma w teoriach ekonomicznych [w:] Ekonomika i zarządzanie małą firmą, pod red. B. Piaseckiego, PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 • Rybińska A., Tokaj-Krzewska A. (red.), Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
 • Sawicka J., Drobna przedsiębiorczość w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 • Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, Warszawa 2003.
 • Sobczyk G. (red.), Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2004.
 • VI Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej – ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Nr 77/388/EEC.
 • Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0126ce22-9190-4a7d-b1de-c433be383836
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.