PL EN


2019 | 73 | 3 (326) | 155-160
Article title

W okowach słabości – wyjście z platońskiej jaskini

Title variants
EN
In Chains of Weakness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest współczesnej sytuacji nauki w Polsce i w innych krajach (w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech). Autor szczególną uwagę poświęca dyscyplinom humanistycznym i społecznym, a kondycja uniwersytetu interesuje go przede wszystkim w perspektywie dwóch zasadniczych heteronomii zinstytucjonalizowanej wiedzy, do których to zalicza on uwarunkowania finansowe i polityczne. Pyta o rolę humanistyki w kontekście ideologii neoliberalnej, współczesnych procesów ekonomicznych, rozwoju technologicznego, biurokracji, władzy, edukacji, demokracji i mediów.
EN
An article dedicated to the contemporary situation of science in Poland and other countries: the USA and Hungary. The author paid special attention to the humanities and social sciences, and is interested in the condition of the university primarily from the viewpoint of two fundamental heteronomies of institutionalised knowledge, into which he included financial and political determinants. In doing so he asked about the role of the humanities within the context of neo-liberal ideology, contemporary economic processes, technological progress, bureaucracy, power, education, democracy, and the media.
Keywords
Year
Volume
73
Issue
Pages
155-160
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01277cb5-af46-4e9a-af2a-a2d4c2effaef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.