Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 73 | 3 (326) | 155-160

Article title

W okowach słabości – wyjście z platońskiej jaskini

Title variants

EN
In Chains of Weakness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest współczesnej sytuacji nauki w Polsce i w innych krajach (w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech). Autor szczególną uwagę poświęca dyscyplinom humanistycznym i społecznym, a kondycja uniwersytetu interesuje go przede wszystkim w perspektywie dwóch zasadniczych heteronomii zinstytucjonalizowanej wiedzy, do których to zalicza on uwarunkowania finansowe i polityczne. Pyta o rolę humanistyki w kontekście ideologii neoliberalnej, współczesnych procesów ekonomicznych, rozwoju technologicznego, biurokracji, władzy, edukacji, demokracji i mediów.
EN
An article dedicated to the contemporary situation of science in Poland and other countries: the USA and Hungary. The author paid special attention to the humanities and social sciences, and is interested in the condition of the university primarily from the viewpoint of two fundamental heteronomies of institutionalised knowledge, into which he included financial and political determinants. In doing so he asked about the role of the humanities within the context of neo-liberal ideology, contemporary economic processes, technological progress, bureaucracy, power, education, democracy, and the media.

Keywords

Year

Volume

73

Issue

Pages

155-160

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01277cb5-af46-4e9a-af2a-a2d4c2effaef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.