PL EN


2017 | 491 | 53-62
Article title

Metody wielokryterialne w równoważeniu procesów społeczno-gospodarczych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Celem artykułu jest wskazanie metod wielokryterialnych do podejmowania decyzji w warunkach rozwoju zrównoważonego, a więc zapewniającego równoważenie aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Przydatność analizy wielokryterialnej ukazano na przykładzie decyzji lokalizacji inwestycji liniowej – obwodnicy miejscowości. Przy pomocy trzech metod: AHP, TOPSIS oraz PROMETHEE, dokonano wyboru najlepszego wariantu lokalizacyjnego. Badania wykazały spójność uzyskanych wyników analizy z wykorzystaniem wszystkich metod oraz ich użyteczność przy podejmowaniu decyzji mających na celu równoważenie procesów społeczno-gospodarczych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0127b653-4370-4851-8653-6cf9b806d559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.