Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 491 | 53-62

Article title

Metody wielokryterialne w równoważeniu procesów społeczno-gospodarczych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Celem artykułu jest wskazanie metod wielokryterialnych do podejmowania decyzji w warunkach rozwoju zrównoważonego, a więc zapewniającego równoważenie aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Przydatność analizy wielokryterialnej ukazano na przykładzie decyzji lokalizacji inwestycji liniowej – obwodnicy miejscowości. Przy pomocy trzech metod: AHP, TOPSIS oraz PROMETHEE, dokonano wyboru najlepszego wariantu lokalizacyjnego. Badania wykazały spójność uzyskanych wyników analizy z wykorzystaniem wszystkich metod oraz ich użyteczność przy podejmowaniu decyzji mających na celu równoważenie procesów społeczno-gospodarczych.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0127b653-4370-4851-8653-6cf9b806d559
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.