PL EN


2016 | 4 | 335-347
Article title

Typ jako dynamiczna struktura doświadczenia z perspektywy fenomenologii genetycznej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Type as The Dynamic Structure of Experience from the Perspective of Genetic Phenomenology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł odwołuje się do fenomenologicznej filozofii Edmunda Husserla jako intencjonalno- genetycznej teorii doświadczenia. Jego celem jest analiza elementarnych form i zasad organizacji podmiotowego doświadczenia oraz charakterystyka pojęcia typu i typizującej apercepcji jako kluczowych pojęć fenomenologii genetycznej. W tym kontekście typ jako struktura powstająca i kształtująca się w doświadczeniu prezentuje się jako nadrzędna, konkretna i indywidualna zasada podmiotowa odpowiedzialna za organizację tendencji oczekujących w procesie intencjonalnej konstytucji. Jako taki typ określa momenty podmiotowych pobudzeń na prerefleksyjnych i prelogicznych poziomach doświadczenia w decydujący sposób warunkując procesy typizującej apercepcji.
EN
The article focuses on Husserl’s phenomenological philosophy as an intentionalgenetic theory of experience. I inquire into the elementary forms and principle of the organisation of subjective experiences and investigate the concepts of type and typizing apperception in the context of pre-predicative constitution. I attempt to show how far type, conceived as a concrete and acquired coherence of homogenous experiences, determines the process of interest-awakening even before higher predicative procedures, such as discursive and reflexive thinking, take place. Following such a path, phenomenology comes closer to the philosophy of life, as well as to the Gestalt theory.
Contributors
  • Zespół Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00–330 Warszawa, Archiwum Husserla przy Seminarium Filozoficznym Uniwersytetu Kolońskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01293a90-3440-4a53-a77a-f0f3693c3408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.