PL EN


2011 | 12 - Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce | 167-184
Article title

Afryka wobec podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe w perspektywie ostatnich 200 lat

Content
Title variants
EN
Africa and the division of the worls into the rich North an poor South: the last two hundred years perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses the place of Africa in the context of North-South. It shows new criteria of North-South regionalization (quality of life understood both in socio-economic and political sense) and argues that Mauritius is the only African state belonging to the global North. Nevertheless the paper shows also differences and contrasts in level of economic and socio-economic development in African as part of the global South, arguing that some of them are very visible, even more than Brandt line.
Keywords
Contributors
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
References
  • ESPON project 3.4.1. Europe in the World. Final Report, Vol. 1, http://www.espon.eu.
  • Human Development Report 2007/2008, http://www.undp.org.
  • Human Development Report 2009, http://www.undp.org.
  • Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 1996.
  • Solarz M. W., Północ - Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  • Solarz M.W., Stosunki Północ-Południe w perspektywie historycznej. U źródeł Wielkiego Pęknięcia, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. Bąkiewicz A., Żuławska U., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  • Solarz M.W., Znordyzowana Afryka - utopia czy realna przyszłość?, w: Afryka na progu XXI wieku, red. Kopiński D., Żukowski A., t. 2, Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  • World Development Indicators database, World Bank http://siteresources.worldbank.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01296b85-e82a-41c8-bc67-52ec3f85106d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.