PL EN


2010 | 2(72) | 28-35
Article title

Przesłanki demograficzne potrzeb mieszkaniowych i ich wpływ na przyszłość rynku mieszkaniowego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Demographic Premises of Housing Needs and Their Impact on the Future Housing Market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę zmian demograficznych jakie mają miejsce w Polsce w kontekście ich wpływu na przyszłe potrzeby mieszkaniowe. Zwrócono uwagę na potencjał demograficzny, na który składa się wielkość populacji i jej potencjał życiowy. Wskazano na kierunek zmian podstawowych parametrów struktury ludności oraz na ruch naturalny i wędrówkowy ludności, jako przesłanki przekształceń ilościowych i jakościowych polskiego zasobu mieszkaniowego. Zasygnalizowano również zmiany społeczne, które miały miejsce w ostatnich osiemnastu latach oraz ich wpływ na kształtowanie się obecnych i przyszłych preferencji polskich gospodarstw domowych.
EN
The article discusses the impact of current demographic changes in Poland on future housing needs. The author focuses on the demographic potential which consists of the population and its life potential. The direction of changes in basic parameters of the population structure as well as the natural and migration movements were indicated as premises of quantitative and qualitative transformations to be observed in the Polish housing resources. The author also mentions changes within the Polish society that have been happening in the last 18 years and their influence on present and future preferences of Polish households.
Year
Issue
Pages
28-35
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki
References
  • Foryś I. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, Wydawnictwo US 2010 /maszynopis w druku/.
  • Gazińska M. Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Wydawnictwo US, Szczecin 2003.
  • Grabowiecka-taszek A. Młode rodziny i ich sytuacja mieszkaniowa, [wj Sprawy Mieszkaniowe Nr 1/1997IGM Warszawa.
  • Korniłowicz J. Sytuacja mieszkaniowa małżeństw zawieranych w miastach, IRM Kraków 2003.
  • Kulesza H. Możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych młodego pokolenia, [w] Sprawy Mieszkaniowe Nr 2/1997 IGM, Warszawa.
  • Świetlik E. Warunki i plany mieszkaniowe młodych małżeństw, IGM Warszawa 1995.
  • Urbańska W. Dostępność mieszkań dla młodego pokolenia, [w] Sprawy Mieszkaniowe Nr 3/1997, IGM Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-012ab9aa-9b69-4de7-ab2c-bf25e6a35b96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.