PL EN


2013 | 10 | 249-266
Article title

Samorządność wiejska i próby jej modernizacji w czasach pierwszej „Solidarności”

Authors
Content
Title variants
EN
Villages’ self-governing and the attempts of modernizing it in times of early „Solidarity”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
By the end of 1970s the villages’ self-governing system was very complicated. Its structure was made of several organizational forms which played different roles. Those institutions were divided into three main groups: the council of village inhabitants, agricultural council and cooperative council. After August 1980 breakthrough the attempts were made to modernize the system. An example of it was the resolution of the State Council from March 19th 1981 which gave more power to village inhabitants council, the draft law from March 23rd 1981 about the agricultural council, the new status of CZKiOR organization and other documents. However, the new law regulations and the proposals of reforms put forward by the then power centers were not accepted by the rural environment. In some places it resulted in radicalization of social moods. People accused the reforms of protecting bureaucratic business and wasting the opportunity to rebuild the authentic rural self-governing system. The later regulations, made in the atmosphere of martial law, which was characterized by too much belaying and legislative inconsistency, confirmed the validity of those accusations.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Adamski J., Wieś i gmina, „Wieś Współczesna” 1979, nr 2.
 • Bijak J., A sobie, „Polityka” 1981, nr 10.
 • Błażejczyk M. red., Samorząd wsi i rolnictwa, Warszawa 1986.
 • Błażejczyk M., Prawnoustrojowe aspekty samorządu rolniczego, „Problemy Rad Narodowych” 1981, nr 53.
 • Błażejczyk M., Samorząd wsi…, oraz Karykaturyzacja ustroju prawnego samorządu wiejskiego, „Rolnik” 1986, nr 12.
 • Bójko L., Czas chłopów, „Polityka” 1981, nr 13.
 • Chcemy dobrej ustawy. O samorządzie rolniczym z przew. Sejmowej Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego prof. dr Bolesławem Służkiem, członkiem prezydium NK ZSL rozmawia S. Podemski, „Polityka” 1981, nr 15.
 • Diatłowiecki J., Poglądy wsi, „Polityka” 1981, nr 10.
 • Fuks T., Rola samorządu wiejskiego w mechanizmie działania władzy gminnej, [w:] Działalność gminnych rad narodowych po reformie. Problemy praktyki i teorii, red. B. Zawadzka, „Problemy Rad Narodowych” 1978, nr 41.
 • Fuks T., Samorząd. Rzeczywistość i oczekiwania, Warszawa 1981.
 • Fuks T., Zawadzki S., Warunki i wymogi działalności samorządu wiejskiego, „Wieś Współczesna” 1979, nr 10.
 • Gończar M., Samorząd wsi – historia i nowe możliwości, Warszawa 1990.
 • Gończar M., Samorządność w sołectwie, „Rada Narodowa” 1986, nr 20.
 • Jaruzelski A., Autentyczny nie organizowany, „Polityka” 1981, nr 9, s. 8.
 • Jest Ruch. Z członkami prezydium Rady Głównej Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych rozmawia Anna Matołowska, „Polityka” 1981, nr 25, s. 1.
 • Kowalski M., Ewolucja chłopskiego systemu społecznego w Polsce, „Wieś Współczesna” 1977, nr 7.
 • Kożuch A i B., Wybrane zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu wiejskiego, Siedlce 1986.
 • Michna W., O działalności samorządu i administracji w gminie, „Wieś Współczesna” 1977, nr 6.
 • Romanowski T., Samorząd na wsi, „Ideologia i Polityka” 1981, nr 1, s. 60–70.
 • Róg-Świostek M., Nad projektem ustawy o samorządzie rolniczym, „Ideologia i Polityka” 1981, nr 4, s. 28.
 • Rybicki Z., Samorząd Wiejski. Rola i zadania w środowisku, Siedlce 1986.
 • Słotwiński B., Komentarz do statutu gminnej spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Warszawa 1972.
 • Smoktunowicz E., Prawo zrzeszania się w Polsce, Warszawa 1992, s. 158.
 • Wojtaszczyk K., Chcemy jeść, zlikwidujmy na wsi trutnie, „Solidarność” 1981, nr 21, s. 12.
Notes
PL
Ryszard Kozioł doktor nauk o polityce, adiunkt. Absolwent WSP w Krakowie oraz Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka w Warszawie. Doktorat na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora, a w uczelni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. ZOD UP w Myślenicach. Zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki administracji publicznej, samorządu terytorialnego i polityki lokalnej. Autor kilkunastu publikacji, w tym monografii pt. Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności (2004).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-012f5015-f233-4285-bf97-bc8a8a3a0e3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.