PL EN


2017 | 7 (810) | 49-58
Article title

Postrzeganie odporności w kontekście zarządzania projektami

Authors
Title variants
EN
The Perception of Resilience in the Context of Project Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano możliwości zwiększania odporności projektów poprzez identyfikację czynników generujących tę odporność. Tym samym zostało określonych pięć grup czynników, które następnie zostały poddane analizie z uwzględnieniem ich percepcji przez kierowników projektów i członków zespołów projektowych. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą przyczynić się do przewidywania sytuacji wpływających na zmniejszenie odporności projektów, z drugiej zaś strony wykorzystaniu szans, które mogą pojawić się w przypadku czynników wpływających na zwiększenie tej odporności.
EN
This paper presents the possibility of increasing the resistance of projects by identifying the factors generating this resistance. It was identified five groups of factors, which were then analyzed with regard to their perception of the project managers and project team members. The obtained results may be used to the prediction, that reduced resistance of projects and to identify opportunities which may arise in the case of the factors connected with increasing resistance.
Contributors
author
  • dr Anna Starosta, Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-012f68e1-a833-42f1-a26d-8070a50e9980
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.