PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 153 - 166
Article title

Problem (nie)racjonalności projektodawcy na przykładzie wybranych uregulowań ustawy nowelizującej kodeks karny z 13 czerwca 2019 roku

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The issue of (un)rationality of the author of draft law in the example of selected provisions of the Act of 13th June 2019 amending the Criminal Code
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wychodząc od analizy treści założenia o racjonalności prawodawcy, autorzy podejmują próbę odniesienia zdekodowanego standardu do specyfiki unormowań prawa karnego. W dalszych rozważaniach, dla których podstawą jest treść projektu ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy — Kodeks karny i niektórych innych ustaw, koncentrują się na zagadnieniu (nie)racjonalności projektodawcy oraz wynikających zeń poszczególnych postulatach formułowanych wobec prawodawcy faktycznego.
EN
Starting with the analysis of the assumption of rational legislator, the authors attempt to relate the decoded standard to the specifics of criminal law. In their further considerations, which are based on the content of the draft Act of June 13th, 2019 amending the Criminal Code and other acts, they focus on the issue of (un)rationality of the author of draft law and the subsequent postulates formulated towards the actual legislator.
Year
Volume
120
Issue
Pages
153 - 166
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-012f8f2e-1562-4203-a440-eb467f10cd37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.