PL EN


Journal
2013 | 15 | 153-157
Article title

Сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) и его отношение к грекам

Authors
Content
Title variants
EN
Metropolitan Ignatius (Rimsky-Korsakov) from Siberia and his attitude to the Greeks
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Metropolita Syberyjski Ignacy (Rymski-Korsakow) aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła prawosławnego w Rosji w ostatnim ćwierćwieczu XVII wieku. Jest on jednym z ideologów carstwa Moskiewskiego. Na podstawie analizy jego opublikowanych i niepublikowanych dzieł, a także innych źródeł, możemy dokładnie prześledzić jego stosunek do Greków, greckiego prawosławia, języka i kultury. Ogólnie rzecz biorąc, biskupa Ignacego (Rymskiego-Korsakowa) można nazwać zwolenikiem filhellenizmu. Odwoływał się on do autorytetu prawosławnego Wschodu nie tylko w swoich pisemnych pracach, ale najwyraźniej znał język grecki. Filhellenizm Ignacego nie ograniczało się wyłącznie do zachwytu nad prawdziwością wiary Greków, ale było również silnym pragnieniem, aby uwolnić ich od panowania osmańskiego. Jego pogląd na Patriarchaty Wschodu i ich przedstawicieli opierał się na koncepcji „konstantynopolskiego (bizantyjskiego) dziedzictwa”, dominującej w oficjalnej ideologii carstwa Moskiewskiego w drugiej połowie XVII wieku.
EN
Siberian metropolitan Ignatius (Rimsky-Korsakov) active took part in the church’s life in the last third of the XVII century and was one of the ideologists of the Moscow kingdom. His attitude to the Greeks, Greek Orthodoxy, language and culture is well discovered on an analysis of his published and unpublished writings and other works. Ignatius can be called as a philhellenist. In his works he referred to the authority of the Orthodox East and apparently he knew the Greek language. His respectful attitude to the Greeks was not simply the delight of their faith. He was also a strong desire to free them from the Ottoman rule. His views of the Eastern patriarchates and their representatives were based on the concept of “Constantinople (Byzantium) heritage”. This theory prevailed in the official Moscow ideology in the second half of the XVII century.
Journal
Year
Volume
15
Pages
153-157
Physical description
Contributors
author
  • Екатеринбургская Духовная Семинария, Россия
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0142ee39-bf1b-4a77-bb9f-126285cc7c12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.