Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LXXXVII (87) | 161-173

Article title

Ocena funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym na podstawie wyników badania bezpośredniego

Content

Title variants

EN
Evaluation of business environment institutions’ activities in the Lodz Metropolitan Area in the light of a direct study

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper was drafted on the basis of results of a research study. The interviews were conducted with the 12 representatives of business environment institutions based in Lodz Metropolitan Area from July to October 2012. The purpose of this part of the study was to evaluate activities of business environment institutions aimed at supporting entrepreneurs in the Lodz Metropolitan Area.

Year

Volume

Pages

161-173

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
  • Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

References

  • Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, Badanie własne, PARP, Warszawa 2004.
  • Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
  • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
  • Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2002.
  • Pietrzyk I., Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013.
  • Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. nr 85, poz. 719.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01445e22-b183-44cf-beaf-a53384d9f7fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.