PL EN


2016 | 16 | 195-214
Article title

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZADKU –ZARYS DZIAŁALNOŚCI

Content
Title variants
EN
THE COOPERA TIVE BANK IN SZADEK (1906–2016) – A HISTORICAL OUTLINE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Początki spółdzielczości bankowej, której dziś kontynuatorem jest Bank Spółdzielczy w Szadku, przypadają na rok 1906. Inicjatorem i organizatorem oraz pierwszym prezesem towarzystwa bankowego był dr Ignacy Lipiński. Do roku 1921 bank działał jako „Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe”, a następnie został przekształcony w „Bank Szadkowski spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w mieście Szadku”. W październiku 1939 r. działalność banku została zawieszona z powodu trwającej okupacji niemieckiej. Reaktywowanie Banku Spółdzielczego nastąpiło w roku 1947. W 1950 r spółdzielnia uległa przekształceniu na Gminną Kasę Spółdzielczą, a osiem lat później na Kasę Spółdzielczą. W 1961 r. przyjęła nazwę „Bank Spółdzielczy. Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa”. Od maja 1962 r. do dziś instytucja działa pod nazwą „Bank Spółdzielczy w Szadku”. W roku 1975 bank został włączony w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej. 18 lipca 1978 r. oddano do użytku nowy gmach Banku Spółdzielczego przy ul.Sieradzkiej w Szadku. Szadkowski bank w 1995 r.przystąpił do Zrzeszenia Regionalnego przy GBW S.A. w Poznaniu. Obecnie bank posiada cztery oddziały (Wodzierady, Goszczanów, Warta, Łask), jedną filię i punkt kasowy (Szadek).
EN
The beginnings of cooperative banking in Szadek, which is continued today in the form of the Cooperative Bank, date back to 1906. The initiator, organizer and the first chairman of the banking society was dr. Ignacy Lipiński. Until 1921 the bank operated as “Savings and Loan Society”, to be later transformed into “Cooperative Szadek Bank Ltd. in the town of Szadek”. In October 1930 the bank’s activity was suspended because of German occupation. The Cooperative Bank was reactivated in 1947; in 1950 it was transformed into the Municipal Cooperative Fund, and eight years later –into the Cooperative Fund. Since May 1962 this institution has been operating under the name “Cooperative Bank in Szadek”. In 1975 it was incorporated into the Food Management Bank. In July 1970 it was moved to a new building in Sieradzka Street in Szadek. Today the Bank has four branch offices: in Wodzierady, Goszczanów, Warta and Łask, and one bank office and a cashpoint in Szadek.
Year
Issue
16
Pages
195-214
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-014a7082-58cc-4c15-8d01-760a618d1490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.