PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 317-326
Article title

Komunikowanie się jako element wpływający na jakość życia w organizacji

Content
Title variants
EN
Communication as an Element Affecting the Quality of Life in an Organisation
RU
Общение как элемент, влияющий на качество жизни в организации
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zidentyfikowanie tych elementów odpowiadających za jakość życia w organizacji, na które można wpłynąć za pomocą komunikacji. Artykuł powstał jako wynik teoretycznej analizy koncepcji Vicente Royuela, Jordi Lopez- -Tamayo i Jordi Surinacha. Określono trzy (z dziesięciu) wymiary jakości życia w organizacji, na których poprawa jest możliwa przy pomocy komunikowania się. Wdrożenie wyników badań może wpłynąć na poprawę jakości życia interesariuszy organizacji. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
The aim of the study is to identify those elements which are responsible for the quality of life in an organisation and which can be influenced with communication. The article is an effect of a theoretical analysis of the concept whose authors are Vicente Royuela, Jordi Lopez-Tamayo and Jordi Surinach. There are described the three (of ten) dimensions of the quality of life in an organisation where improvement is possible through communication. Implementation of research findings may affect improvement of the quality of life of the organisation’s stakeholders. The article is of the conceptual nature.
RU
Цель разработки – выявить те элементы, отвечающие за качество жизни в организации, на которые можно повлиять с помощью коммуникации. Статья – результат теоретического анализа концепции авторов: Vicente Royuela, Jordi Lopez-Tamayo и Jordi Surinach. Определены три (из десяти) измерения качества жизни в организации, на которых улучшение возможно с помощью общения. Внедрение результатов исследований может оказать воздействие на повышение качества жизни стейкхолдеров организации. Статья имеет концептуальный характер.
Year
Pages
317-326
Physical description
Contributors
References
 • Bielski M. (2001), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bieńkuńska A. (red.) (2015), Jakość życia w Polsce. Edycja 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2015,16,2.html [dostęp: 26.08.2016].
 • Campbell A. (1976). Subjective measures of well-being, “American Psychologist”, No. 2.
 • Chajes B. (1924), Kompendium higieny społecznej, Nakładem księgarni L. Fiszera, Łódź – Katowice– Warszawa.
 • Cuadrado I., Navas M., Molero F., Ferrer E., Morales J.F. (2012), Gender Differences in Leadership Styles as a Function of Leader and Subordinates’ Sex and Type of Organization, “Journal of Applied Social Psychology”, No. 42(12).
 • Czaja S. (2002), Historia gospodarki i gospodarowania, I-BIS, Wrocław.
 • Czapiński J. (2002), Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie? Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu, „Psychologia Jakości Życia”, nr 1.
 • Dupuis, G., Taillefer, M.-C., Etienne, A.-M., Fontaine, O., Boivin, O. S., Von Turk, A. (2000), Measurement of quality of life in cardiac rehabilitation, (w:) Jobin J., Maltais F., Leblanc P. (Eds.), Advances in cardiopulmonary rehabilitation, Human Kinetics Publishers, Champaign.
 • Dziurowicz-Kozłowska A. (2002), Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia Jakości Życia”, nr 1.
 • Gros U. (1993), Analiza systemu porozumiewania się w organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 3.
 • Kasprzak E, Derbis R. (1999), Miejsce zamieszkania a poczucie jakości życia bezrobotnych, „Forum Psychologiczne”, nr 1.
 • Kohl M.L., Schooler C. (1982). Job conditions and personality: A longitudinal assessment of reciprocal effects, “American Journal of Sociology”, No. 87.
 • Kowalik S, Ratajska A, Szmaus A. (2002), W poszukiwaniu nowego wymiaru jakości życia związanego ze stanem zdrowia, (w:) Wołowicka L. (red.), Jakość życia w naukach medycznych, AM, Poznań.
 • Kratochvil S. (1974), Psychoterapia. Kierunki, metody badania. PWN, Warszawa.
 • Marcel J.P., Dupuis G. (2006), Quality of work life: theoretical and methodological problems, and presentation of a new model and measuring instrument, “Social Indicators Research”, Vol. 77.
 • Nair S.K. (2014), Gender imbalance, “Journal of Multidisciplinary Research”, Vol. 6, No. 3.
 • Royuela V., Lopez-Tamayo J., Surinach J. (2008), The Institutional vs. the Academic Definition of the Quality of Work Life. What is the Focus of the European Commission?, “Social Indicators Research”, Vol. 6.
 • Seashore S.E. (1975), Defining and measuring the quality of working life, (w:) Davis L.E., Cherns A.B. (Eds.), The quality of working life, Free Press, New York.
 • Sikorski Cz. (2002), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Turcotte P.R. (1988), QVT: La Qualite de Vie au Travail: Une Voie vers l’Excellence, Agence d’ARC, Montreal.
 • Zare H., Haghgooyan Z., Karimi Asl Z. (2014), Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University, “Iranian Journal of Management Studies (IJMS)”, Vol. 7, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-014c3e62-3579-4b0b-8e97-7bdf57a50b58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.