PL EN


2017 | 31 | 1 | 91-108
Article title

Reprezentacje znaturalizowane – użyteczny cel czy użyteczna fikcja

Authors
Content
Title variants
EN
Naturalized Representations – a Useful Goal or a Useful Fiction?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z kluczowych pojęć znaturalizowanej epistemologii, a także wyrastających z niej nauk kognitywistycznych jest znaturalizowane pojęcie reprezentacji poznawczej. W ramach tego znaturalizowanego pojęcia próbuje się jednolicie (dla świata ludzi oraz innych organizmów żywych) ująć pojęcie błędu reprezentacyjnego. W tekście pokazane są argumenty przeciwko adekwatności stosowania znaturalizowanego pojęcia błędu reprezentacyjnego oraz wątpliwości co do tak szerokiego programu naturalizacji zagadnień związanych z ludzką pojęciowością.
EN
One of the key concepts of naturalized epistemology as well as the cognitive sciences that stem from it is the naturalized concept of mental representation. Within this naturalized concept, many attempts have been made to unify (for humans as well as for other living organisms) the notion of representation error. This text makes an attempt to argue against the adequacy of using a naturalized concept of representation error as well as casts doubt on the wide program of naturalizing concepts related to human conceptuality.
Year
Volume
31
Issue
1
Pages
91-108
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-014c8fb4-0381-4147-916a-0a3ebf88f130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.